• วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
 • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง,ควบคุมงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Solar Photovoltaic Power Plant Construction
 • Over 3 years in Solar System Construction
 • Base Salary 30,000 - 40,000 Baht

16-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience in Heavy Lift Opera
 • Willing to travel around Thailand with possible ov
 • Own transportation

16-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ดูแล-ตรวจงานก่อสร้าง และ ประสานงานก่อสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี/วิศวกรรม/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
 • ควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างตามโครงการ

16-Mar-18

 

Applied

Carpenter Foreman

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years experience in maintenance, repair
 • Ability to operate various hand tools
 • Ability to operate computer.

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้โปรแกรมCAD ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถดูแล ควบคุมหน้างาน งานก่อสร้างได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15-Mar-18

 

Applied
 • Salary & Benefit : Nego
 • Global Waste Water Treatment Mfg.
 • Exp. in over 15 yrs. in Piping water treatment

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สนใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่ม

15-Mar-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง
 • ทำเอกสารเขียนรายงานและใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรม

15-Mar-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่ม

15-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

15-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

15-Mar-18

 

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ตรวจสุขภาพฟรีทุปี
 • มีค่างานยานพาหนะ

15-Mar-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวส. สาขางานไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ

14-Mar-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • วิศวะกร
 • มีประสบการณ์

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • ช่างโยธา, ช่างสำรวจ, ช่างสถาปัตยกรรม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

14-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดูแลไซด์งาน
 • บริหารงาน

14-Mar-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Foreman

Sun Metal Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถดูแบบงานก่อสร้างได้

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิ ปวช.ไฟฟ้าขึ้นไป
 • มีรถยนต์

14-Mar-18

 

Applied
 • ปวช, ปวส สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีทักษะการสื่อสารที่ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. / สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านงานระบบไฟฟ้า-ประปา
 • สามารถใช้ Ms.office, Auto CAD ได้

14-Mar-18

 

Applied
 • คุมงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านคุมงานก่อสร้าง 0-2 ปี

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำ โครงการต่างๆ

14-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Foreman M&E
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • รับสมัครด่วนผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

13-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

13-Mar-18

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

13-Mar-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่ม

13-Mar-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มนุษสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

13-Mar-18

 

Applied
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

13-Mar-18

 

Applied

Foreman / โฟร์แมน

A & AI Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ และไม่มีประวัติทำผิดกฎหมาย

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ก่อสร้าง,โยธา,สำรวจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างยนต์,ช่างกล,ช่างเชื่อม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

13-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์คุมงานในฐานะผู้รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สระว่ายน้ำควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • โฟร์แมน
 • FOREMAN ARCHITECT

12-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่ม

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล