• พัฒนา Android app และ Java app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

11 นาทีที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong coding skill in Java.
 • Get requirement definition
 • Salary+HIGH BONUS

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

.NET Programmer / .NET Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Have experience in Financial, Banking, Insurance
 • C#, VB, .NET, Web Service, HTML, CSS, Java Script
 • Application based on 3-tier Architecture

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Java Programmer / Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Android Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Dynamic AX 2012 (ERP),Dynamics MophX and X++, C#
 • Microsoft SQL Server+Reporting Services and PowerB
 • Take role of technical and functional consultant

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • PL/SQL Developer,PL/SQL Programmer,System Analyst
 • Oracle Developer,Programmer Analyst,IT
 • Information Technology,Software Engineer

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.Net Programmer (C#, VB., ASP)

WIS Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 1 to 5 years
 • using C# and .NET technologies.
 • Using C#, ASP.NET, Web Services

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Senior Programmer

Orenburg Consulting Group

กรุงเทพมหานคร

 • customize or develop programs for ERP Application
 • Knowledge of Oracle Database or MS SQL
 • experience in programming, experience in ERP

16-Aug-17

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

16-Aug-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Web Developer (C#.Net)
 • MySQL, SQL Server, Oracle
 • Experience in software development

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP Programmer

STUDENT CARE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์การใช้งาน PHP, Web Service
 • ออกแบบโครงสร้างของ Database
 • มีความรู้เกี่ยวการการสร้าง online portals

16-Aug-17

 

Applied

Programmer

Symphony Communication Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • C#.Net , .NET Web Application ,Silverlight/ASP.NET
 • HTML5, Javascript, JQuery
 • MS SQL-Server, Programmer, โปรแกรมเมอร์

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • Share Point and K2 based with .NET C#
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Programmer

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • BS degree in Computer Science
 • 2 years in software development
 • Java, Scala, C++, C#, .NET, Python or Ruby

16-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

16-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 years exp. in programming, PLC
 • Bachelor degree in Automation
 • Good command in English // MRT Phaholyothin

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแล วิเคราะห์
 • สามารถเขียนภาษา ASP.net (C#)
 • มีความรู้ด้าน SQL Server

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Software Developer
 • ภาษา Delphi 7.0 หรือ สูงกว่า,VB.Net, C#, PHP

15-Aug-17

 

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

15-Aug-17

 

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in either SQL Server or Oracle
 • Experience in develop application based on Windows

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

360 Degree Search Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 year of experience in programming
 • Attractive Salary
 • 5 days working

15-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Programmer JAVA

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

15-Aug-17

 

Applied
 • 4 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

15-Aug-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทย์ฯ-คอม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม Delphi ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

15-Aug-17

 

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Full Stack Developer/Programmer/Engineer

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Senior Engineer, Full Stack
 • PHP, Javascript, HTML, CSS,
 • 40000-60000 THB

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lead Developer/Programmer/Engineer

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting growing business, Leadership, Management
 • PHP, Javascript, Python
 • 60000-80000 THB

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (PL/SQL)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in PL/SQL.
 • Good knowledge in PL/SQL,Oracle
 • Can work as a team

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years' experience in COBOL Programmer
 • Experience in UNIX OS and Oracle Database is plus
 • Banking Industry

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PROGRAMMER (C#.NET)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Web Development Languages: HTML, CSS
 • Some exposure to Programming Writing
 • Familiar with Software Development Life Cycle

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

14-Aug-17

 

Applied

C#.Net Programmer

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.NET, ASP.NET MVC, REST Service, WCF Service
 • Have an experience in SQL, PL/SQL
 • Have an experience in jQuery, AngularJS, Bootstrap

14-Aug-17

 

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14-Aug-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล