• สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

19-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied

cobol programmer

Emerio (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Cobol/DB2
 • Agile
 • front-end using cics

19-Jan-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied

.NET Programmer / .NET Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • minimum 3 years experience in .Net Programming
 • C#, VB, .NET, Web Service, HTML, CSS, Java Script
 • Application based on 3-tier Architecture

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Technology
 • Validating feasibility of coding implementations.
 • Analyzing and designing systems, databases

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP PROGRAMMER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Validating feasibility of coding implementations
 • Writing, programming and scripting using PHP
 • Bachelor’s degree or Master’s degree

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 700 ราย

19-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report,SQL Server, CSS,
 • PHP Laravel framework, C# และ Delphi

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programmer

Areeya Property Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 25-35 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • system development

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic Program logic and skill
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Need experience 1-2 years.

19-Jan-18

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

18-Jan-18

 

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

18-Jan-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Age 25-32 years old
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Have coding skill in Java

18-Jan-18

 

Applied

C#.Net Programmer

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.NET, ASP.NET MVC, REST Service, WCF Service
 • Have an experience in SQL, PL/SQL
 • Have an experience in jQuery, AngularJS, Bootstrap

18-Jan-18

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programmer PT17122701

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Coding Program follow specification
 • Develop Computer System as Warehouse and Logistics
 • Bachelor's degree Master's degree major Computer

18-Jan-18

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

18-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

18-Jan-18

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 1 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

18-Jan-18

 

Applied

Junior .Net Programmer

The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

18-Jan-18

 

Applied
 • 3 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 25 - 30 years old
 • 2 yrs exp in System Develop, Web Application
 • Knowing Technical Programmer Skils

18-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • C#.Net
 • ASP.Net
 • Samutprakarn

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of related technical computer
 • Experienced in Java programming
 • Experience in Spring Web Flow, Strut, Hibernate

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Programmer

ADVANCED PERSONNEL AND SOLUTIONS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 years of work experience in Java
 • Skill in Java, Store Procedure and Power Builder
 • Knowledge of Retail Business and Supply chain

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Information technology
 • Experience in development, testing
 • Contract 6 Months - 1 Years

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

17-Jan-18

 

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coding by Microsoft C# .NET or ASP.NET
 • SQL Scripting
 • Developing ERP Software

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • J2EE,J2ME,Spring,struts, hibernate
 • angular,node js
 • Web Sphere

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

UI Programmer

Cube of Nine Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years+ experience in Web programming
 • JAVA, PHP, PYTHON, C#, VB.NET, ASP.NET, HTML5
 • React, Bootstrap, Node.JS, AngularJS, jQuery

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • programmer
 • .Net
 • C#.Net

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of structure programming VBA
 • Exposure to SDLC life cycle
 • DBMS knowledge in MySQL and SQL Server

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Programmer

Extend IT Resource Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2-5 years of experience in Java programming
 • Experience in Spring Web Flow, Strut, Hibernate
 • Experience with Unix, DB2, SQL Oracle

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C# Programmer / Developer

LEX247 (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

16-Jan-18

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in IT
 • 3+ years for Senior Java Software Development
 • Computer language - Web application

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล