• พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Programmer

Orenburg Consulting Group

กรุงเทพมหานคร

 • customize or develop programs for ERP Application
 • Knowledge of Oracle Database or MS SQL
 • experience in programming, experience in ERP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Web Developer (C#.Net)
 • MySQL, SQL Server, Oracle
 • Experience in software development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP Programmer

STUDENT CARE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์การใช้งาน PHP, Web Service
 • ออกแบบโครงสร้างของ Database
 • มีความรู้เกี่ยวการการสร้าง online portals

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Programmer

Symphony Communication Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • C#.Net , .NET Web Application ,Silverlight/ASP.NET
 • HTML5, Javascript, JQuery
 • MS SQL-Server, Programmer, โปรแกรมเมอร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Programmer

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • BS degree in Computer Science
 • 2 years in software development
 • Java, Scala, C++, C#, .NET, Python or Ruby

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET MVC, C#.NET,J2EE,Spring,Strut,Oracle ,
 • PL/SQL, Web Service, HTML, DHTML,JavaScript,JQuery
 • Web Application Server e.g. IIS, IAS, WAS,SQL

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer JAVA

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

22-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 years exp. in programming, PLC
 • Bachelor degree in Automation
 • Good command in English // MRT Phaholyothin

22-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแล วิเคราะห์
 • สามารถเขียนภาษา ASP.net (C#)
 • มีความรู้ด้าน SQL Server

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Software Developer
 • ภาษา Delphi 7.0 หรือ สูงกว่า,VB.Net, C#, PHP

22-Aug-17

 

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

22-Aug-17

 

Applied

.Net Programmer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in either SQL Server or Oracle
 • Experience in develop application based on Windows

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

360 Degree Search Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 year of experience in programming
 • Attractive Salary
 • 5 days working

22-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • 4 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

22-Aug-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP / C# or mobile application programming
 • Basic system analysis and database design
 • Experience in mobile application will be a plus

21-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • C#.net or VB.NET
 • Develop Web Application
 • Experience in Project

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C# Programmer / Developer

LEX247 (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

21-Aug-17

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lead Developer/Programmer/Engineer

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting growing business, Leadership, Management
 • PHP, Javascript, Python
 • 60000-80000 THB

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Full Stack Developer/Programmer/Engineer

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Senior Engineer, Full Stack
 • PHP, Javascript, HTML, CSS,
 • 40000-60000 THB

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (PL/SQL)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in PL/SQL.
 • Good knowledge in PL/SQL,Oracle
 • Can work as a team

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years' experience in COBOL Programmer
 • Experience in UNIX OS and Oracle Database is plus
 • Banking Industry

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PROGRAMMER (C#.NET)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Web Development Languages: HTML, CSS
 • Some exposure to Programming Writing
 • Familiar with Software Development Life Cycle

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21-Aug-17

 

Applied

C#.Net Programmer

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.NET, ASP.NET MVC, REST Service, WCF Service
 • Have an experience in SQL, PL/SQL
 • Have an experience in jQuery, AngularJS, Bootstrap

21-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

21-Aug-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

21-Aug-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

21-Aug-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

20-Aug-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

19-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนา iOS หรือ Android app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

19-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java programmer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Aug-17

 

Applied

SENIOR PROGRAMMER

Isuzu Sanguan Thai Motor Sale Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Aug-17

 

Applied
 • Proven experience as a programmer or relevant role
 • C#, C++, Java (J2EE), XML, Python etc.
 • An analytical mindset and critical thinking

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software developer
 • HTML
 • MS SQL

18-Aug-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล