• พัฒนา iOS หรือ Android app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

19-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SENIOR PROGRAMMER

Isuzu Sanguan Thai Motor Sale Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Aug-17

 

Applied
 • Software developer
 • HTML
 • MS SQL

18-Aug-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พัฒนา Android app และ Java app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

17-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong coding skill in Java.
 • Get requirement definition
 • Salary+HIGH BONUS

17-Aug-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Dynamic AX 2012 (ERP),Dynamics MophX and X++, C#
 • Microsoft SQL Server+Reporting Services and PowerB
 • Take role of technical and functional consultant

17-Aug-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Age 25-35 years old with Automation Exp.or related
 • Able to work in upcountry (sometimes)
 • Have exp.in Power Plant business will be advantage

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 3 years experience in .NET C#

16-Aug-17

 

Applied

Senior Programmer

Orenburg Consulting Group

กรุงเทพมหานคร

 • customize or develop programs for ERP Application
 • Knowledge of Oracle Database or MS SQL
 • experience in programming, experience in ERP

16-Aug-17

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

16-Aug-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

15-Aug-17

 

Applied
 • 4 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

15-Aug-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Full Stack Developer/Programmer/Engineer

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Senior Engineer, Full Stack
 • PHP, Javascript, HTML, CSS,
 • 40000-60000 THB

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

14-Aug-17

 

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล