• ไม่จำกัดเพศ, อายุและการศึกษา
 • แม่บ้าน/พ่อบ้านประจำโรงงาน
 • รักการทำความสะอาด ขยัน อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Carry self professional appearance and manner
 • Ensure that all reports are completely on time
 • Ensure all assigned rooms are properly clean

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • 5 years experience in housekeeping
 • Proficiency in English and computer literate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

17-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สวัสดิการดี มีโอกาสไปต่างประเทศ
 • สิ่งแวดล้อมดี เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร
 • มีความมั่นคง ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

17-Sep-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Head of Housekeeping
 • Housekeeping Executive
 • Head of Maid

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์และทำงานด้านทำความสะอาด
 • มีทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม และการสื่อสารทางวาจา
 • มีความคล่องแคล่ว มีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมาย

17-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์และทำงานด้านทำความสะอาด
 • การพิสูจน์ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
 • มีความคล่องแคล่ว มีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมาย

17-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์และทำงานด้านทำความสะอาดในสายงานโรงแรม
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ได้

15-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีฝ่ายขาย
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ถึง 60 ปี
 • ดูแลติดต่อประสานงานกับเซลล์

15-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

14-Sep-18

 

Applied
 • ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย
 • ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย ซักผ้า รีดผ้า งานบ้าน
 • ถ้าเคยผ่านงานแม่บ้าน จะพิจาณาเป็นพิเศษ

14-Sep-18

 

Applied

แม่บ้าน

SIRIAMPORN SHUTTER DOOR LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ30ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • สะอาดเรียบร้อย

14-Sep-18

 

Applied
 • ตำแหน่งงาน แม่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ มีความคล่องตัว
 • สามารถทำอาหารได้ แข็งแรง สะอาด สดใส ใส่ใจในงาน

13-Sep-18

 

Applied
 • ทัศนคติดี
 • ขยัน ยิ้มแย้ม
 • สุขภาพแข็งแรง

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่

13-Sep-18

 

Applied
 • Diploma or degree in hotel management.
 • Thai nationality age minimum 20 years.
 • Minimum two years experience

13-Sep-18

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีฝ่ายขาย
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ถึง 60 ปี
 • ดูแลติดต่อประสานงานกับเซลล์

13-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

13-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าของแขกในห้อง
 • ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะทุกชั่วโมง
 • เปลี่ยนผ้าในห้องแขกทุกวัน

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

12-Sep-18

 

Applied

แม่บ้าน

SIRIAMPORN SHUTTER DOOR LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ30ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • สะอาดเรียบร้อย

12-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลตู้ยา อาทิเช่น หยิบยาให้พนักงาน
 • สามารถพูดจาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษหากเคยมีประสบการณ์งานด้านแม่บ้าน

11-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าของแขกในห้อง
 • ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะทุกชั่วโมง
 • เปลี่ยนผ้าในห้องแขกทุกวัน

11-Sep-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัย

10-Sep-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10-Sep-18

 

Applied