• วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รักในงานที่ทำ มีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ
 • สามารถทำงานเป็นกะ ได้

29-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รักในงานที่ทำ มีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบในงานของตน มีความซื่อสัตย์ ขยัน

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3/ ม.6/ ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
 • มีใจรักบริการบุคลิกภาพดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

27-May-20

 

Applied
 • เปิดรับหลายอัตรา
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ

25-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปวส. ขึ้นไป (สาขาใดก็ได้)
 • ทำหน้าที่ขาย ให้บริการลูกค้าและเก็บเงิน
 • บันทึกและรับผิดชอบเงินรายได้จากการขายสินค้า

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied