• ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใส่ใจต่องาน

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี
 • รักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจและรับผิดชอบ

22-Mar-18

 

Applied
 • Well organised and strong leadership skills.
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related
 • Good command of English.

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ และการบัญชีเบื้องต้น
 • มีที่พักให้

22-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานบริการ, มีความอดทน
 • คิดบวก

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รับเงินออกใบเสร็จจากเครื่อง
 • ตรวจสอบยอดเงินกับรายงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

21-Mar-18

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี และคอยช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้างาน 2 รอบได้ 10.30-14.30, 18.00-22.00

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ดีดได้

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Business or related field
 • FAIR communicate in English
 • Service minded and can work under pressure

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master Degree in Accounting or business
 • 0-5 years of working experience in the securities
 • Good command of written and spoken English

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

19-Mar-18

 

Applied

Cashier / แคชเชียร์

Kor. Charoennakorn Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • รับชำระค่าสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ดีดได้

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า ออกใบเสร็จ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใส่ใจต่องาน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3หรือ ปวช ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รักในงานบริการจริงๆ
 • ไม่มีประวัติเปลี่ยนงานบ่อยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Mar-18

 

Applied
 • หากใช้ภาษาอังกฤษ รัสเชีย จีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี

18-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • รับเงินจองรถยนต์

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, บริหาร
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Excel ในระดับดี
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เช็คเอกสารก่อนส่งให้บัญชี
 • ดูแลจัดเตรียมเอกสาร
 • ประสานงานระหว่างออฟฟิศและสาขา

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล