• มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
 • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
 • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบกาณ์ 2-5 ปี ด้าน Web programming
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาระบบในส่วนของ Web Application
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาระบบด้วย Java , Javascript, HTML

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelors Degree
 • Major in Computer Engineering or equivalent study
 • More than 2 years experience in Web Programming

18-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ได้
 • คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Good communication skill and team working
 • Good command in English is preferred

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและพัฒนา Application
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรม PHP, HTML, VB, Access

17-Aug-17

 

Applied
 • HTML ASP.NET JQuery C#
 • Web Programmer
 • PHP

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ขยัน อดทน มีใจรักงานด้านการเขียนโปรแกรม
 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

17-Aug-17

 

Applied
 • Web / Mobile Software Developer
 • Web / Mobile Programmer
 • Web & Mobile Application

16-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver,

15-Aug-17

 

Applied
 • Programming using the language.
 • Bachelor's degree in Computer Science or related
 • Knowledge for development by MySql Database.

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science or related.
 • At least 2 years' experience
 • C Sharp(MVC), PHP, JavaScript (jQuery),

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • php
 • programmer
 • web developer

14-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เขียนโปรแกรม , พัฒนาซอฟต์แวร์ และ แอพพลิเคชั่น
 • เขียนเขียนโปรแกรม PHP Query Javascript CSS
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานนอกเวลาได้

14-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษา ASP.NET , C#
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้
 • สามารถสร้าง HTML Code ใน Text Editor ได้

14-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

14-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only.
 • Develop Website.
 • Fluent in HTML, CSS, JavaScript and PHP.

14-Aug-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลพัฒนาระบบ เครือข่าย Network,Server,Hardward
 • พัฒนาระบบโปรแกรมพื้นฐาน
 • ออกแบบ Website เขียนโปรแกรมผ่าน Webได้

14-Aug-17

 

Applied
 • php
 • programming
 • web development

12-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล