• มีประสบการณ์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ERP
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม OOP, MVC, Javascript
  • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ

17-Jan-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่