• เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเลขา 1 ปีขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง / เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานเลขานุการผู้บริหาร 3-5 ปี

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power point
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่ต่ำกว่า2ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
 • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 28 - 33 years old
 • Bachelor’s degree or above in any field
 • At least 5 years’ experience as a secretary

18-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดการเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร
 • จัดประชุมในระดับบริหาร และช่วยติดตามผลการประชุม

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง บุคลิกดี
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล