• วางแผนและบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

18-Oct-19

 

Applied
 • เลขานุการ
 • Secretary
 • หยุดเสาร์ อาทิตย์

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related fields
 • Minimum 3 years of experience company secretarial
 • Knowledge of SEC/SET rules, regulation

17-Oct-19

 

Applied
 • Strong communication
 • A minimum 2 years of working experience
 • Excellent command of English both written, spoken

17-Oct-19

 

Applied
 • 3 Years of Experiences in a Similar Position
 • Understand Relevant Rules & Regulations in PCL
 • Bachelor or Higher Degree in Law

17-Oct-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Lead Compliance and Company Secretary Activities
 • Degree in Laws
 • Excellent Command of English

17-Oct-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • 3-5 years of working experience in related fields.
 • Good at company secretary and compliance tasks.
 • Competitive Salary and Benefits

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Company is conducted in accordance with its obj.
 • In charge ofcorporate events of the Company
 • Business English 10+yr exp., Bsc or Master Degree

17-Oct-19

 

Applied
 • ผ่านหลักสูตรการเป็นเลขานุการบริษัท
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

17-Oct-19

 

Applied
 • รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • Company Secretary, Affairs

17-Oct-19

 

Applied
 • Degree in in Accounting, Finance and Banking
 • Good location Nonthaburi
 • Good Knowledge of SET and SEC

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Legal background
 • Knowledge of compliance
 • Good English

17-Oct-19

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Conducting legal research applicable to business
 • Company Secretarial & Compliance
 • Support the Corporate Company Secretarial

16-Oct-19

 

Applied
 • Minimum 3 years’ in company/corporate secretary
 • Experience in listed company & TOEIC at least 900
 • Servicing shareholder,board of director&committee

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบของบริษัทจดทะเบียน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

16-Oct-19

 

Applied
 • กระตือรือร้น
 • มีใจรักองค์กร
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

16-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old / Fresh welcome
 • experience as Sales Co., Secretary or Coordinator
 • Fluent in English&Japanese (JLPT N2 or up)

16-Oct-19

 

Applied

VP Company Secretary

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Board of Directors, Management Committee and AGM
 • Ensuring the Compaliance of the Company
 • Handling Correspondence

15-Oct-19

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 0-2 ปี
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Secretary
 • Insurance
 • Banking

15-Oct-19

 

Applied

Assistant Company Secretary

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Company Secretary
 • Investment Relations
 • Secretary

15-Oct-19

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 8 years experience in Corporate Secretary
 • 3 years in supervisory or managerial experience
 • Strong knowledgeable in laws and governance

14-Oct-19

 

Applied
 • Legal Counsel
 • Compliance
 • Company Secretary

14-Oct-19

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Company Secretary Function
 • Bachelor/Master Degree in Laws, Arts,Economics
 • good English reading, writing, speaking and listen

14-Oct-19

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

11-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์งานกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเอกสารได้

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing corporate documents
 • A minimum of 10 years’ experience
 • Strong leadership

10-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานกำกับดูแลในบริษัท อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนต่าง ๆ
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี

10-Oct-19

 

Applied
 • Convenient work location, near BTS & MRT
 • Fantastic chance to work with a growing company
 • Good renumberation package and career advancement

03-Oct-19

 

Applied