• มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้ได้เร็ว
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ Photo Scape , Photo shop ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain Managing Director’s calendar.
 • Screen telephone calls & deal with incoming e-mail
 • Basic knowledge of office equipment operation

17-Jan-18

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F, Transp, Language
 • Global Network Integration Company
 • Exp. in Secretary / Admin / Asst. in JP Co.

16-Jan-18

 

Applied
 • หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล