• Employee Relation
  • ER
  • HR

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์่งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร มากกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001:2015

30-Jul-20

 

Applied
  • 1-2 years in Employee Relation field
  • Able to work in Night shift
  • Provide Night shift allowance,Fix bonus

30-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่