• มีความรู้กฎหมายแรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อยู่ประจำที่จังหวัดระยองได้

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรม happy workplace
 • จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR

19-Mar-18

 

Applied
 • degree or Master's Degree in Human Resources
 • 3-5 years working experiences in Employee Relation
 • Good command of written and spoken in English

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งาน Internal Communication
 • บริษัทอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานห้าวันต่อสัปดาห์

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงานด้านบริหารงานบุคคล, ด้านการฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล