• คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการนำเสนองาน
 • ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Photoshop, Illustrator

22-Jun-18

 

Applied
 • Initiate Industrial & Employee Relations
 • 3 years in HRM
 • Law

21-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • ชอบงานกิจกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree of Law, Political Science
 • 8 years of Experience in Employee Relations
 • Labor Law, Good Command of English

20-Jun-18

 

Applied
 • Require minimum TOEIC 600 scored is necessary
 • Strong knowledge of labour law
 • Master degree in related field

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • ดำเนินการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์กร
 • ทำพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน
 • บริหารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • HR Communication
 • งานสื่อสารองค์กร

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied