• วุฒิปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการวางแผนทางการเงินหรือการขาย
 • มีบุคลิกดีและมีทักษะการสื่อสารที่ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rayong, Map Ta Phut, PTT
 • Accounting, Accountant, Senior
 • Vat, Withholding Tax, Fair Command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience at least 3 years in incentive managemen
 • Skills in presentation and systematic thinking
 • To develop and implement incentive, KPI

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • 4 years of experience in the logistics process
 • Knowledge process of packaging and manufacturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law
 • 3 years’ experience working as an in-house counsel
 • Experiences drafting and reviewing legal contract

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 2 years of working experience
 • Outstanding Career Development Opportunities
 • Excellent Benefit

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Rayong, Map Ta Phut
 • Accounting, Accountant, Senior
 • Vat, Withholding Tax, Fair Command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Law
 • Experience to civil litigation at least 2 years
 • Having Lawyer License

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 working days
 • Scholarship for children
 • Fluent English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in IT or IT Compliance
 • IT environment knowledge
 • Customer services management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 2 Yrs. in Recruitment field
 • Good in English and Computer Literacy
 • Pro-active, willing to learn and Positive Thinking

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 30 years old
 • 1 years in Treasury Operation, Interbank market
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Support the deployment of BCM
 • Communicate the BCM plans
 • Risk assessment

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • IT, digital and event organization knowledge
 • Experience in IT , digital and event organization
 • Able to solve immediate problems

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To quote interest rate for deposit and loan
 • Bank reconciliation
 • Convert foreign currency

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication of English
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 2 years of experience in marketing

09-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To execute Health, Safety & Environmental Plan
 • Hold professional safety certificated.
 • Good command in English, Knowledge of OHSAS18001

09-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารด้านค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเทศ
 • อย่างน้อง 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

09-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Application Officer
 • SAP
 • ERP Consultant

08-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resource Management
 • Office Administration and Personal Assistant
 • Five-day work per week / Provident Fund

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance
 • 5 years of experience in Internal Audit
 • Good in English Communication

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree from reputable university in finance
 • 5+ years of work experience in corporate finance
 • TOEIC 850+

07-Aug-20

 

Applied

Senior Marketing officer

Plus Property Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Background in real estate industry
 • Initiative/Creative/Proactive
 • At least 4 years in Marketing or Advertising field

07-Aug-20

 

Applied
 • มีความเข้าใจกระบวนการงาน HROD ทั้งระบบ
 • รักการพัฒนางานและพัฒนาคน
 • มีเป้าหมายและความยืดหยุ่นในการทำงาน

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Actuarial Science, Statistic
 • Life Insurance
 • Collaborative working environment

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานราชการ
 • ทำเอกสารการโอนที่ดิน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • 3 - 5 years of experiences in accounting processes
 • Account reconciliations, Tax knowledge, VAT
 • Corporate income tax, Withholding Tax, payment

07-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ

07-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 23-33 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, การตลาด ฯลฯ
 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้กับช่องทางการขาย
 • ร่วมพัฒนากระบวนการขาย และสนับสนุนงาน Project ต่างๆ

07-Aug-20

 

Applied
 • Hands-on experience with accounting software
 • Proven work experience, Senior Accounts Receivable
 • Good English

07-Aug-20

 

Applied
 • Actuarial exam is a plus.
 • Computer literacy and proficiency in Microsoft Off
 • have a good human relationships.

06-Aug-20

 

Applied
 • ขายพื้นที่สำนักงาน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายพื้นที่สำนักงาน

06-Aug-20

 

Applied
 • Support sale coordinator sale
 • Export sale
 • Customer service

06-Aug-20

 

Applied

Senior HR Officer (4 Months)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 2-3 Yrs Experience in Related Business (Advantage)
 • Advance Excel/Bachelor's Degree
 • Excellent Communication Skills

06-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อและว่าจ้าง 5 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขอื่นๆ กับ Supplier
 • จัดหาSupplier และSub Contractorรายใหม่

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์่งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001:2015

06-Aug-20

 

Applied
 • งานประจำ
 • สวัสดิการดี
 • มีโบนัสตามผลประกอบการ

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Sales, IT Solution, SI project
 • CCTV, Network security project, Access control
 • Salary + Incentive, Bangkhen Bangkok

06-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in product management
 • Able to organize, manage and respond positively

06-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Risk&Compliance, IT Audit
 • ISO 27001, PCI DSS
 • International Team and Environment

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Legal Officer

PTT Digital Solutions Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • law. coorate law, commercial ,business
 • contract proof, negotiate for contract,Manage
 • proof contract,IT law, Technology ,

06-Aug-20

 

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing
 • Have knowledge in Leasing

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree preferable in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • Proficiency in English Communication in both writt

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience in Accounting
 • Teamwork

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied