• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI)
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Business Management
 • 2-3 years of credit control experience
 • Perform credit evaluation and regular credit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 24 - 35 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountable person and good interpersonal skill
 • Strong written and verbal communication skills
 • Strong computer literacy and proficiency in Englis

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Statistics, Mathematics, IT, Finance.
 • 2 years’ experience in Risk Management.
 • Good command of English is required.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
 • ทำสัญญาเช่าซื้อ

24-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ20-30 ปี วุฒิปวช ขึ้นไป
 • วุฒิปวช ขึ้นไป พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาทีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Sep-17

 

Applied
 • To work Stable Big Leasing Company
 • To have good career path and experience
 • Good analytical skill & experience working Leasing

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female with age 22 years old up
 • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
 • can drive with valid license and own car

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female with age 22 years old up
 • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
 • can drive with valid license and own car

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female with age 22 years old up
 • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
 • can drive with valid license and own car

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Accounting
 • 3-5 years of Experiences in CRC-Operations
 • Be able to cope with Pressure and Tight Timelines.

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-Sep-17

 

Applied

Credit Control Officer

Hilti (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of experience in credit collection
 • Computer savvy - MS Office and SAP
 • Responsiveness and a “can-do” attitude

21-Sep-17

 

Applied
 • กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

21-Sep-17

 

Applied
 • Credit Note
 • Accountant
 • Debit Note

20-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • At least 3 years of work experience in Credit
 • Good command of spoken and written English

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English Skill and project management skills
 • Bachelor or Master degree in Finance/Economics
 • 3 years of experience in banking business

20-Sep-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide and generate operation and ad-hoc report
 • Provide VBA (Macro) for internal supporting
 • Assist in testing system which related loan orig

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • credit
 • Leasing
 • Bonus

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานงานการเงิน

19-Sep-17

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance or Economics
 • underwriting corporate fleet case
 • Good communication and presentation in English

12-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

11-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

11-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล