• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • Passion for success and can do attitude

20-Mar-18

 

Applied
 • Knowledge in SAS/MS Access is a plus
 • Risk Management or Collection MIS Field
 • 3 years of experience in banking business

20-Mar-18

 

Applied
 • Credit Management Officer
 • Industrial Chemicals
 • Job in Bangkok, Thailand

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Economics
 • 2 yrs exp in Credit Support, Credit Admin
 • Credit knowledge is preferred

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree is any field
 • At least 2 years of experience in a related role
 • Ensure that debts are paid in a timely manner

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

19-Mar-18

 

Applied
 • Age between 24 - 35 years old
 • 2-5+ yrs in accounting/ tax/ vat/ close account
 • Good command of English/ Skills in Express, ERP

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-5 years’ experience in credit & risk management
 • Good communication skill.

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration / Accounting
 • Direct experience minimum 2 - 3 years
 • Excellent communication and interpersonal skills

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Collection Officer / พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

Mitsil Center Group Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง

15-Mar-18

 

Applied
 • Experience on Credit and Debt Restructuring
 • Required Negotiation and analysis skill
 • At least 5 years in credit analysis/approval

14-Mar-18

 

Applied
 • Credit Admin
 • จ้างเป็นสัญญาจ้าง 2 ปี
 • ให้ค่าตอบแทนสูง

13-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Computer Science, MIS
 • Minimum 3 years in MIS
 • Strong skills in MIS, RDBMS

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล