• มีประสบการ์ณทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี
 • จบสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-19

 

Applied
 • New graduates with enthusiasm in credit analysis
 • Perform credit analysis for loan approval process
 • Credit monitor of existing loan

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year's work experience in Relationship
 • Build and maintain strong relationships
 • Credit Analysis in Banking industry

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คําแนะนําแก่ผู้จัดทํา Credit Proposal
 • ชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยง
 • มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

17-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

17-Oct-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานกับร้านค้าและผู้ถือบัตรที่มีปัญหา
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17-Oct-19

 

Applied
 • compliance
 • audit
 • กำกับดูแล

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year experience in credit analysis
 • Good analytical thinking and decision making skill
 • Experiences in hire purchase business or financial

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, BA
 • Work exp, min 5 yrs in credit analysis/process
 • Good command of English (business level)

15-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied