• เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • ปฎิบัติงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรม Word Excel
 • สามารถทำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Relations
 • Good command of English
 • Master’s Degree

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 5 years of direct experiences in Chinese
 • Identify potential customer in line with bank stra
 • Monitor account to ensure compliance and asset

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master's degree in Business Administration.
 • 12 years of experience in related field.
 • Proficient in English and office software.

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงานด้านบริหารงานบุคคล, ด้านการฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์

16-Mar-18

 

Applied
 • บุคลิกหน้าตาดี อดทน คล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว
 • ชอบงานเอกสาร สื่อสารภาษาอังกฤษ และจีนได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจา และแก้ไขปัญหาได้ดี ละเอียดรอบคอบ

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน

15-Mar-18

 

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

14-Mar-18

 

Applied
 • Fluency in Thai and English languages
 • Knowledge and understanding in public relations
 • Proofreading and editing skills

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Public Relations
 • Marketing, Advertising
 • TOEIC 600

14-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command of spoken and written Thai & English.
 • Able to work 6 days a week with variable shift.
 • Assist all guests to make a dining reservation

14-Mar-18

 

Applied
 • ป.ตรีไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรม Illustrator
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสถิติ และบันทึกข้อมูลลูกค้า

14-Mar-18

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Stock market, MOC, SET & SEC
 • Ability to collaborate with the executive team

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Korean Customer Service
 • Korean Guest Relation Officer
 • Korean Guest Service

13-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • degree in Public Relations, Marketing, Advertising
 • 1 year of experience in PR or Marketing
 • Good communication skills in English

13-Mar-18

 

Applied
 • Fluent in English and German
 • Live in Thailand
 • Willing to travel within Thailand

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR

12-Mar-18

 

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้ทันที
 • ทำงานในจัหวัดเชียงใหม่

12-Mar-18

 

Applied
 • degree or Master's Degree in Human Resources
 • 3-5 years working experiences in Employee Relation
 • Good command of written and spoken in English

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conducting market & competition analysis
 • Bachelor’s or master degree in marketing
 • 5 years of relevant working experience

12-Mar-18

 

Applied
 • งาน Internal Communication
 • บริษัทอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานห้าวันต่อสัปดาห์

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Relation Management
 • Support Customer Complaint
 • Communication and Negotiation Skill

10-Mar-18

 

Applied
 • นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน
 • สื่อสารองค์กร, สื่อสารการตลาด, PR Online / Offline
 • Social Media, Media Relations, Corporate PR

08-Mar-18

 

Applied
 • Customer service, Logistic and warehouse exp.
 • Work at MBK, Workday (Office time), Allowances.
 • Notice customer, Issue doc and record, Inventory.

05-Mar-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล