• วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงานด้านบริหารงานบุคคล, ด้านการฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 25 - 35 years old Thai woman with a good present
 • Experience in the tourism industry in Pattaya
 • Good English speaking skills necessary

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาดอนสัก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาหน้าทอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาหน้าทอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience in position
 • Work well under pressure
 • Good Attitude & service mind

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in marketing field
 • 2-3 year’s working experience with Inter School
 • Good command of English

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 3-5 years of work experiences
 • Familiar in investor relationship ,stock market

22-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ ชอบงานกิจกรรม
 • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสื่อสาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านงานสื่อสาร/ การบริหารแบรนด์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree with any major
 • Experience in Marketing Fields
 • Willing to travel to other province

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลลูกค้า ประสานงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มอบหมาย

21-Jan-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี

20-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree
 • Minimum 3-5 direct experience
 • Good ability to work on any job assignments

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female (Thai Nationality).
 • Mother tongue and fluent in English language.
 • 2-3 years experiences in related field.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี

19-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรีไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรม Illustrator
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์แรงงานสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years of work experience
 • Good customer service skill with positive attitude
 • Fluent in English both verbal and written

19-Jan-18

 

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

19-Jan-18

 

Applied
 • Female ,Thai Nationality
 • Good command of both written and spoken English.
 • Experience as marketing will be an advance

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่
 • กำหนดแผนการตลาดติดตามความเคลื่อนไหว
 • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources.
 • At least 3 years of experience in HRM/HRD, OD.
 • Strong knowledge in labour law.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล