• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์่งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001:2015

06-Aug-20

 

Applied
 • 1-2 years in Employee Relation field
 • Able to work in Night shift
 • Provide Night shift allowance,Fix bonus

06-Aug-20

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • degree or Master's Degree in Human Resources
 • 1-3 years working experiences in Employee Relation
 • Good command of written and spoken in English

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investor Relation Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Accounting, Finance, Marketing and Admin
 • 5 Yrs' Experience in Investor Relations
 • Good Command of English

04-Aug-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Employee Relation
 • ER
 • HR

03-Aug-20

 

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ /เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • Assistant Relationship Manager

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Relation Officer
 • Experience investor relations investment banking
 • Good command in English

03-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการ์ทางด้าน IR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 25 years old
 • Bachelor Degree in Business or Mass Communication
 • Able to go business trip to upcountry

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied