• ออกเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงิน และจัดการข้อมูลได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ มีความรู้ทางบัญชีพื้นฐาน

14-Dec-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female Age between 22-28 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 1 year experience in administrative function

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี System Admin ,System Support
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Windows Server, Linux OS

13-Dec-18

 

Applied
 • Attractive bonus (4-6 M) up to company performance
 • Managing our company’s general administrative
 • Smart in general administration functions

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Admin & Support/ IT Infrastructure/ Programmer
 • Computer Science, Computer Engineer or IT related
 • Experience in IT related field and Automotive firm

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Basic knowledge in Network Server
 • Strong computer hardware diagnostic
 • Ability to communicate in English

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ในสายงานธุรการขายหรืองานประสานงาน
 • ประสบการณ์ตรงในธุรกิจ Food & Beverage/ FMCG

11-Dec-18

 

Applied
 • Outsource position
 • Support documents or data
 • English skill is required

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in IT/ Engineering, Business
 • 3-5 years’ of working experience in sale
 • Strong PC knowledge in MS Excel, Word

11-Dec-18

 

Applied
 • University graduate any file/Welcome New graduated
 • Assist to prepare shipping documents
 • Provide administrative support

10-Dec-18

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in Technical support
 • Bachelor degree in computer engineering
 • Good communication in English

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor in Business Administration or other
 • 3-5 years of professional experience in a similar
 • ต้องทำงานกับนายชาวต่างชาติ (TOEIC 500+)

10-Dec-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree
 • 0- 3 years professional experiences
 • Good computer skills in MS Excels, PowerPoint, Wor

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาด้านการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office

07-Dec-18

 

Applied