• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
  • มีความเข้าใจดีในนโยบาย ระเบียบวิธีของระบบงานธุรการ
  • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Thai, Male/Female, age over 22 years old
  • Good English /Fresh graduates are welcome /17-20K
  • Japanese MFG / Good allowance @Bangpoo Industrial

21-Feb-20

 

Applied
  • data entry
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางด้านสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้
  • บันทึกข้อมูล

20-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่