• วุฒิการศึกษาปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารรายงานต่างๆภายในแผนก
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับฝ่ายอื่นได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Initiate market research studies or analyze findin
 • Analyze Overall, External, Internal, Market situat
 • Be able to calculate cost and profit

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานได้ในสภาวะที่กดดันสูงได้
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี การศึกษา ปวส
 • ประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสนุกสนาน เข้ากับคนง่าย
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent in English communications.
 • Have exp. in Customer service in Manufacturing
 • Able to work at Bangpakong (Bangna-Trad Rd. km.36)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Marketing or Business Admin
 • 4 years of experience in Branding and Marketing
 • Experience in Trade Marketing or Strategic

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master's degree with at least 2 years
 • Some banking or financial background is preferred
 • English literacy / fluency is a plus

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
 • จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา, สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จัดทำ Production Plan ได้

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหการ
 • ประสปการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in statistics
 • 2-3 years experience in Production Control
 • Provide the daily schedule for manufacturing

15-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female Thai Nationality
 • 3-5 years of planning experience in manufacturing
 • Good analytical and problem solving skills

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Supply Chain Management
 • 2 years proven working experience in planning
 • Good analytical and Fluent in English

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานการผลิต การจัดการ และพนักงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied

Planning Material Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการเงิน-บัญชี และงบการเงิน

15-Aug-17

 

Applied
 • รับเฉพาะนักศึกษาจบใหม่เท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สวัสดิการดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ23-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์

15-Aug-17

 

Applied
 • Experiences in Consumer Finance&Banking
 • Good English skill
 • Computer literate (Microsoft Office and Internet)

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวางแผนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิด ตรวจสอบคุณภาพ
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • ศึกษา กำหนดท่าที นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย
 • จัดทำและรายงานแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse Planner Officer
 • Manpower planning
 • Food Manufacturing / Airline Catering

12-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Accounting
 • Assist prepare annual budgets based on department
 • Performance analyze variance actual and budget

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied

Planning Officer

Noventa (Thailand) Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Experience 3-5 year in Production Planning
 • Experience with TIG or XPPS is an advantage
 • Good communication skills and proactive behavior

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
 • Material planning & purchasing
 • Raw material (Packaging) inventory control
 • enhance supplier to improve products & service

10-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, Age between 28-30 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 1 year experience in demand planning in FMCGs

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

10-Aug-17

 

Applied
 • MIS and Planning
 • Housing Product
 • Database Management

10-Aug-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่วางแผน

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

10-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Aviation Management or related
 • Skilled in Reservation & Ticketing role (CRS GDS)
 • Exp in Airline business 2 years up

10-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Economics or related
 • Exp in Marketing Analysis role (SPSS)
 • Exp in Airline business will be an advantage

10-Aug-17

 

Applied
 • New Graduate
 • 5 working days
 • Bonus

10-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Has experience as the planning at least 0-1 year
 • Good Computer skill in Microsoft office program

09-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business, Finance
 • 2-3 years of experience in Finance Industry
 • Experience in Leasing / Used car

09-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบตาม MRP
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

09-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนจัดรถให้กับพนักงานขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนขนส่ง พิจารณาเป็นพิเศษ

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล