• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านการวางแผนการผลิต 1 ปีขึ้นไป
 • ควรมีความรู้และเข้าใจในการขั้นตอนการผลิตสินค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • 3-5 years' experience in Sales and Marketing
 • Good in Japanese (N1-N3)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years experiences of operations fields
 • Good English Proficiency and MS Office
 • Work with all related to achieve business goal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality, age between 21-25
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Ability to communicate in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience in Logistic & PPC
 • Effective Communication skill
 • Knowledge in ISO 9001:2000

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Exp in data analysis & business intelligence role
 • Analytical & Communication Skills
 • Business acumen in financial products

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of Japanese & English
 • 4 yrs of exp in Japanese Co-ordination, Admin
 • Good computer skill (MS Excel, PowerPoint, Word)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review electrical business circumstances
 • Monitor and analyze government regulations
 • TOEIC score over 700 is a must

18-Jun-18

 

Applied
 • root cause failure analysis and investigation
 • overall plant maintenance, repairs and preventive
 • Initiate continuous improvement

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการแผนการผลิตในโรงงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 1 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

18-Jun-18

 

Applied
 • A rewarding career and remuneration package
 • A friendly environment
 • Advance EXCEL and SAP knowledge

18-Jun-18

 

Applied
 • At least 1 years of experiences in HDD
 • Strong background in Material & Planning Control
 • Good Command of spoken and written English.

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven experience as demand planning
 • Strong organizational and problem-solving skills
 • Excellent analysis, and decision making abilities

18-Jun-18

 

Applied
 • มีโบนัส, สวัสดิการต่างๆ และโอกาสความก้าวหน้า
 • รักในการที่เราทำเพื่อเจริญเติบโตในอนาคตได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jun-18

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 21 - 25 years old
 • 1-3 years exp. in compliance or audit
 • Fresh also welcome, Fluent in English

16-Jun-18

 

Applied
 • New graduates are welcome!
 • Will have lots of learning opportunity
 • International and fun working environment

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • ปริญญาตรี
 • สามารถเขียน SQL

15-Jun-18

 

Applied
 • Business Planning, invoice process, manufacturing
 • Proficiency with Microsoft Excel, Positive mindset
 • Degree in BA, Economics, Statistic, Accountant

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields.
 • At least 5 years experience in manufacturing
 • Can use MFGPro program is preferable

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์

15-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in accounting payable

14-Jun-18

 

Applied
 • Support internal operation in Food Industry
 • Coordinate with Shipping agent & Freight Forwarder
 • Detail-Oriented & Good command in English

14-Jun-18

 

Applied
 • Reporting to Japanese Division Manager
 • Planning and budgeting control
 • Can travelling to work in upcountry

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2-5 ปี
 • รวบรวม KPI จากฝ่ายต่างๆ และทำรายงานสรุปภาพรวม

13-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

13-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Compliance Training & Planning
 • Have overall knowledge of banking industry
 • Proficient in English reading/writing/speaking

13-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Accounting or Business Administration
 • 4 years of direct experience in budget planning
 • Good Knowledge in Thai Financial Reporting

13-Jun-18

 

Applied
 • Gathering information from national staff
 • Bachelor’s Degree
 • Experience of working as a buyer

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-5 years experience in costing
 • Good command of English
 • Proficiency in SAP & MS Office

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in any faculty
 • New graduated also ok
 • Good command of English

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานการเงิน ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำแผนการบริหารเงิน แผนกู้ยืมเงิน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราต้นทุนของบริษัทฯ

12-Jun-18

 

Applied
 • Male/Female, Age between 23-28 years old.
 • Strong analytical capabilities and planning
 • 1 year experience in demand planning in FMCGs

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age between 23-33 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 1 year experience in demand planning in FMCGs

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Record monthly cargo volume
 • Negotiate with airlines for ad-hoc rate
 • Consolidate weekly & monthly summary report

11-Jun-18

 

Applied
 • 2-3 years experience in manufacturing environment
 • Review and feedback customer on any discrepancies.
 • More experience ERP, SAP

11-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied