• IT procurement
 • Do payment
 • Accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช-ปริญาตรี
 • มีความสนใจด้านอินเตอร์เน็ตรักในงานนี้
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

18-Jan-18

 

Applied

IT SUPPORT OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years’ experience supporting
 • Good command of written and spoken English
 • Strong ability to work as part of a remote team

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล