• ปริญญาตรี ด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมกราฟิก
  • มีความคิดสร้างสรรค์

01-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่