• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีในการฝึกอบรมพัฒนา
 • มีทักษะในคิดวิเคราห์และวางแผน

14-Dec-18

 

Applied
 • ECO-LUXURY condominiums
 • Architecture, Engineering
 • Property Development

11-Dec-18

 

Applied
 • Having knowledge of ISO 14001
 • Having 3-5 years of work experience in SHE
 • Proactive and systematic thinking

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

08-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • To full responsibility for portfolio of creditcard
 • Develop and implement the market campaigns
 • 5 years experience in portfolio management

07-Dec-18

 

Applied