• วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied
 • Thai, 25 to 35 years old
 • 1-3 yrs experience in law firm
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences 8-10 years in HR management
 • Background HR in Manufacturing
 • Good English skill (Speaking & Writing)

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมกำหนดแนวคิด กลยุทธ์ธุรกิจ
 • แสวงหาโอกาศทางธุรกิจใหม่ ๆ และศึกษาการลงทุน
 • ออกแบบนโยบาย แผนพัฒนาธุรกิจ

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years experience with relevant knowledge
 • Conduct product training sessions for all channels
 • Good communication, and Interpersonal skill

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having knowledge of ISO 14001
 • Having 3-5 years of work experience in SHE
 • Proactive and systematic thinking

20-Mar-18

 

Applied
 • Develop & plan annual training programs
 • To establish & communicate training
 • To evaluate the reactions of the program

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Insurance Knowledge
 • Product & Business Development
 • At least 2 years direct experience

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล