• Automotive Business
  • Training Management, Training plan, Training need
  • Good Command in English both written and oral

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี
  • ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในและนอกองค์กร
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
  • Coordinate with vendors / institutes.
  • Arrange the orientation.
  • Monitor the e-learning effectiveness.

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล