• ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ลงบันทึกประวัติพนักงานประจำวัน
 • ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถประสานงานกับทางโรงงานด้าน ISO ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 15-30k ต่อรองได้
 • มีโบนัส สวัสดิการ ปรับเงินเดือนทุกปี
 • จบป.ตรีสาขา HR management หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 year of working experience
 • experience in document management
 • Female Ages: 28-35 years

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรมแกรม B Plus ได้
 • อายุ 28-35 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริํษัทมั่นคง
 • รายได้ดี สวัสดิการดี
 • มีโบนัส

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่บุคคล

Chai Ratchakarn Bangkok Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong ability to learn and to adapt to situation.
 • Not afraid to work in multi-culture environment.
 • Experience in HR and Administration duties.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR officer

VF Sourcing (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-4 years working experience
 • Human resources
 • Good English Skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • อายุ ตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการจัดการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและภาษาอังกฤษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เคยมีประสบการณ์ทำ วีซ่าและ Work Permit
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • งานสรรหา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Staff & Administration Officer

JAC AYUTTHAYA

จังหวัดอื่นๆ

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 - 2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคคลตามที่บริษัทต้องการ
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR & Accounting Officer

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years experience in payroll,c&b,recruit
 • Salary 17,000 - 25,000 THB depend your experience.
 • Can start immediately, take special consideration.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม
 • งานค่าจ้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ฏิบัติงาน 6 วัน (จ-ส) เวลางาน 08.00-17.00 น.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ด้านงานสรรหา บุคคลากร
 • ด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
 • ด้านการจัดอบรม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Human Resources Management, Political
 • Male/ female, aged 23-27 years old
 • 4 years of experience in HR management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Thai and English skills
 • Good knowledge in Thai Labor Law
 • 3+ years of work experience in Human Resources

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร
 • จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Recruitment (end to end process)
 • Having knowledge of visa & work permit
 • Good communication in both Thai & English

22-Aug-17

 

Applied
 • Great Exposure on HR Services Field
 • Require at least 1-2 years HR Experience
 • Opportunity to be a professional HR with KBTG

22-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age 23 – 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 1 year working experience

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลงานฝึกอรม
 • ควบคุมดูแลงานบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาและฝึกอบรมมาอย่างน้อย 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • Human Resouces Officer
 • Admin Officer
 • HR & Admin Officer

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานบุคคล เช่นประเมินผลพนักงาน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน
 • ดูแล ตรวจสอบงานในส่วนของ แม่บ้าน รปภ

22-Aug-17

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
 • งานประสานงานฝึกอบรมพนักงาน(ภายนอก)
 • จัดอบรมพนักงาน-ปฐมนิเทศพนักงาน

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เช่น ฉะเชิงเทรา

22-Aug-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.และปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

22-Aug-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

22-Aug-17

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality, Female only age 24-35 year old
 • Bachelor’s degree in HRM or related fields
 • CGPA must be 3.00

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถจัดทำเอกสารติดต่อส่วนงานราชการ

22-Aug-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร จัดทำบันทึกเวลาการทำงาน
 • ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
 • หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality, Female only age 25-35 year old
 • Bachelor’s degree in HRM or related fields
 • CGPA must be 2.75

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & GA Officer (Admin)

ACCRETECH (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 3 years exp. in Admin or GA or HR duties
 • Exp. in Visa & Work permit for Japanese & family
 • Good command in English, Communication (Speaking)

22-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Chief Human Resources Officer (CHRO)
 • 10 years' experience, Property is very preferable
 • Fluent in English communication

22-Aug-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

22-Aug-17

 

Applied
 • To play an important role to expand domestic
 • To work at leading paper manufacturer in Japan
 • To work with familiar products

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์งานด้านการคิดคำนวณอัตราค่าจ้าง เงินเดือน

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล