• วุฒิ ปวส.
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความอดทน

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience over 2-3 years in fields of Recruiting
 • Good interpersonal skill.
 • Have logical thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan, manage and conduct recruitment process.
 • Manage payroll & employee welfare
 • Provide paperwork

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1+ year in Compensation & Benefits, Payroll
 • Experience in Payroll program, or HRIS
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years experience in L&D
 • Human Resources Development
 • Design the courses of learning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีทัศนคติที่ดี และคอยช่วยเหลือผู้อื่น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Creating constructive relations
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • At least five years experience in handling HR

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • ประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • สามารถทำเงินเดือนได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คล่องแคล่ว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ดี กล้าแสดงออก
 • ไม่เน้นรูปร่าง หน้าตา เน้นความสนุกสนาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM
 • ISO
 • employee database

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล
 • อัธยาศัยดี มีService mind สูง
 • มีความอดทนสูง มีความคิดสร้างสรรค์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Development
 • Design facilitate and produce training materials
 • Develop and implement human resources policies

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree Human Resources or related field
 • At least 2- 3 years of experience in supervisor
 • Good interpersonal and commitment. skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โปรแกรม pay roll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • payroll, salary structure, compensation, welfare
 • recruitment process, screening applications
 • Develop company regulation policy to compliance

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความชำนาญโปรแกรม MS SQL Server,SSIS
 • มีประสบการณ์งาน HRIS อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบ HRIS ให้อัพเดทอยู่เสมอ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years in HR functions, training and development
 • Thai Nationality, age between 27-35
 • Working with one of the biggest companies in Japan

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Job Benefits
 • Ability to Learn & adapt
 • Heart for Animals

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for complete recruitment process
 • Responsible for coordination support for training
 • Ability to handle multiple tasks at the same time

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Officer

EIJI SKIN EXPERT CO., LTD.

จังหวัดอื่นๆ

 • ทำงานที่บ้านได้
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวัดผลและเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Training Officer(Pathumthani),HRD ,HROD,Road map
 • Experience 1 year in HRD,Training.IDP
 • TOEIC,Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Administration or any related field.
 • Experience over 2-3 years in fields of Recruiting
 • Good interpersonal skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree/ higher in HR field or related.
 • A minimum of 2-3 years of working experiences.
 • Good English communications and computer skills.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years of payroll/ compensation & benefits
 • Good English communications.
 • Be able to work properly under pressure

20-Mar-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนา
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ทั้งด้าน HRM และ HRD

20-Mar-18

 

Applied
 • training program
 • ประเมินผลการอบรม
 • talent management

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารข้อมูล
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะMicrosoft Excel

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS word , Excel
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง

20-Mar-18

 

Applied
 • ประกันสังคม โบนัส ตามผลประกอบการ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักร้อน ประกันอุบัติเหตุ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์

20-Mar-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or equivalent hotel management
 • 1-2 years experience in HR or Administrative
 • Salary 10k - 14k, 16 days Traditional Holiday

20-Mar-18

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน พิมพ์ ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • Degree in relevant subject (or equivalent).
 • Administrative Writing Skills, Verbal Com
 • Confidentiality, Integrity, honesty and fairness

20-Mar-18

 

Applied
 • งานจัดสวัสดิการ
 • เช็คสถิติการเข้าออกพนักงาน ใบลางาน
 • Recruitment สรรหา ว่าจ้าง

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 17,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
 • บริษัทเลี้ยงอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

20-Mar-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR, Business Administration
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Familiarity with recruitment processes

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR – RECRUITMENT OFFICER

AA Talent Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Recruitment, especially in Restaurant Business
 • pleasant personality and good interpersonal
 • able to deriver taget and timeline

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ต้องการทำงานระยะยาว

20-Mar-18

 

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

20-Mar-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง 2 ปีขึ้นไป

20-Mar-18

 

Applied
 • 33-40 years old / Male or Female
 • Bachelor Degree (Human Resources or related field)
 • Can communicate in English (TOEIC Score 500)

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • human resource
 • recruitment and management
 • สามารถทำงานที่กระบี่ได้

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล