• มีความเข้าใจ Competency, Culture, Performance
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/โท ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำแผนฝึกอบรม, การออกแบบหลักสูตร

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • High bonus (4-6 M) up to company performance
  • Time management skill and ability to multitask
  • Strong in Recruitment functions

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่