• จัดหาและคัดเลือกผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับ โรงงานผลิตในเครือ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี และประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing delivery schedules with suppliers
 • Generating cost saving project align to the target
 • 5 years’ experience in oversea procurement

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Food Science or related discipline
 • 1 year of experience in purchasing operations
 • “CAN DO” attitude and team player

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบ
 • บริหารสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 1 - 5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Raw Material Purchasing Officer

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 5 years’ experience in General or Cost Accounting
 • 2-5 years experience in raw material purchasing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารสังซื้อสินค้า
 • ติดต่อประสานงาน
 • การบันทึกข้อมูล

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • purchasing
 • procurement
 • oversea

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 28 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English
 • Experience Oversea & Purchasing & PC MC
 • •Able to travel to oversea factories of DELTA.

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good sourcing and bargaining skills
 • Good human relationship, high mobility
 • flexible schedule (Including weekends & holidays)

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบระดับ ปวช ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และละเอียดรอบคอบ

19-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ suppliers
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ใช้คณิตศาสตร์ได้ดี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • จัดซื้อ
 • เพศหญิง

19-Jan-18

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 100% Provident Fund
 • Work 5 days per week, Mon-Fri 8.00-17.30

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ

19-Jan-18

 

Applied
 • 3 Years experience in Purchasing from electronics
 • Male or Gemale and age not over than 35 years
 • Excellent communication skill in English

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchaser / Purchasing Officer

Golden Beauty Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถทำงานเต็มเวลา หรือบางช่วงเวลาได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

19-Jan-18

 

Applied
 • 3-5 years of experience in field related
 • Excellent organizational skills.
 • Good communication skills.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Officer/ จัดซื้อ

Country Garden

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปสว.-ปริญญาตรี
 • 13000-15000

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้า
 • สื่อสารเป็น ภาษาจีน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Jan-18

 

Applied
 • สั่งชื้อสินค้า,อะไหล่ ทำเอกสารสั่งชื้อ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word , Excel

19-Jan-18

 

Applied
 • เจรจาต่อรองได้อย่างมีคุณภาพ
 • บริหารเวลาได้ดี
 • มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี,บริหาร,การจัดการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

19-Jan-18

 

Applied

Purchasing Officer พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
 • ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • จัดซื้อของ ทำใบเสนอราคา ทำบิลซื้อ-ขาย

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันที

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้น
 • มีใจบริการ มีความสามารถในการประสานงาน

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • เจรจาติดต่อซื้อเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • Purchasing
 • Buyer
 • Manufacturing

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัตถุดิบ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อเครื่องมือและเครื่องจักร

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 24-32 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ,การประสานงานระหว่างประเทศ
 • มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

18-Jan-18

 

Applied
 • จัดซื้อ-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับคำขอ
 • ติดตามสินค้าที่ทำการสั่งซื้อให้ได้ตามที่กำหนด
 • เจรจาต่อรอง Supplier ให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 25 years old & up. Bachelor degree
 • 0-3 years of working experience in purchasing.
 • Proficiency in MS Office.Good command of English

18-Jan-18

 

Applied
 • responsible for stocking charge of raw materials
 • N3 Japanese skill or Chinese skill
 • Fresh graduated and inexperienced are welcomed

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี - เทียบเท่า สาขาด้านบัญชี
 • จัดซื้อ ประสานงานซัพพลายเออร์
 • รับสินค้า/ เช็คสินค้าเข้า-ออก / ทำสต็อกสินค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์จัดซื้อโรงงาน
 • communicate English in writing & reading
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years of work experience in purchasing
 • Opportunity to work in an international company
 • Market leader within food and beverage machinery

17-Jan-18

 

Applied
 • Sourcing in procurement of lab consumables stuff
 • Price comparison and raise Purchasing Requisition
 • Follow-up status of purchase orders

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล