• มีประสบการณ์ด้านบัญชี,การเงินจะได้การพิจารณาพิเศษ
 • มีความรู้โปรแกรมบัญชีและคอมเบื้องต้น
 • เงินเดือนตามความสามารถ และโบนัสประจำปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain up-to-date billing system.
 • Follow up on, collect and allocate payments.
 • Control and manage the debt (collection process)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade Finance
 • Major in Finance, Economic, Accounting
 • New graduate is welcome

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีที่เกี่ยวกับด้าน Logistics
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • โปรแกรมบัญชี Express

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, 25-32 years old
 • Sales Coordinator, Account, Finance
 • 2 years experience in related position

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Fairly Good command of English communication.
 • Bachelor’s degree in finance or accounting.
 • Minimum of 3 years’ experience in Accounting.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีทั่วไป
 • ทำเอกสารวางบิลรับเช็ค
 • มีความเป็นตัวของตัวเอง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20-Aug-17

 

Applied
 • Make the payment under L/C, T/T .
 • Good typing speed
 • Carefully and Quick-witted

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

20-Aug-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance/Economics.
 • Knowledge of finance and accounting principles.
 • Knowledge of budgeting and cost control principle.

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Immediate stark work is an advantage
 • bachelor / Master degree
 • Salary 18,000-25,000THB.

19-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

19-Aug-17

 

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in accounting Only
 • 1–4 year experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax

18-Aug-17

 

Applied
 • Project finance
 • feasiblity
 • corporate finance

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Issue invoices, Collection, Accounting
 • Billing and collection
 • Bachelor/Master's degree in finance or Accounting

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบติดตามผลการทำงาน
 • ปรับปรุงแผนการทำงานและวางแผนงงานต่างๆ
 • พิมพ์บิลแจ้งค่าใช้จ่าย

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied

Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

18-Aug-17

 

Applied
 • Female age 27-35 years up
 • At least 3-4 year experience in accounting field
 • Have knowledge about Thai Tax Law

18-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

18-Aug-17

 

Applied
 • Accounting & Finance (Tax) Asst. Manager
 • Sr.Training Officer
 • OEM Sales Officer

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in air freight forwarding / airlines.
 • Knowledge logistic or supply chain industry.
 • Proficiency in MS Office especially Excel.

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged at least 28 year old
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Finance
 • 3 years plus experience in the position

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age between 24 - 28 years
 • Minimum 2 years of finance/accounting experiences
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน38 ปี ,ประสบการณ์ในการทำงาน1 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชี

17-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการเงินต่างประเทศ

16-Aug-17

 

Applied
 • Process accounting receivables,incoming payment
 • Perform day to day financial transactions
 • Contact clients for payment

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 1-2 ปี

16-Aug-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • Thai nationality
 • 4 years experienced

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Finance Officer

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • BSc/MSc in finance, accounting or relevant field
 • Proven experience in a relevant financial role
 • Good analytical and numerical skills

16-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการเงินหรือบัญชี อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน25,000-30,000บาท+โบนัส+ปรับเงินเดือน+ฯลฯ
 • ประสบการณ์ที่เกียวข้อง 3 ปีขึ้นไป , มี Career Path

16-Aug-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • Export Experiences
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Excel ได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • 2 years exp. in accounting/finance is preferable
 • Can communicate in English is preferable
 • Salary : 20,000-25,000 THB/month

15-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

15-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ทางด้านการเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Programสำเร็จรูป Word, Excel ได้ดี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล