• ติดต่อประสานรงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
 • ประเมินผลงานฝึกอบรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or higher in HRD, HRM , Administration.
 • 5 years of experience in Training and Development
 • Maturity with Good human relationship

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม พนักงานประจำสาขา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • training programs
 • Coordinate in-house and outside training
 • Monthly Employee Newsletter

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้าน HRD

22-Aug-17

 

Applied
 • Salary: 23K - 27K & Bonus paid twice a year
 • Good command of English (TOEIC 650 or more needed)
 • 1-4 exp in training field will be an advantage

22-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานรงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
 • ประเมินผลงานฝึกอบรม

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in human resource
 • 3-5 years’ experience in human resource
 • Problem solving, teamwork and interpersonal skills

21-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำประวัติการอบรม และ จัดทำจดหมายเข้า ออก

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร บรรยายจัดอบรม

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

21-Aug-17

 

Applied
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ฝึกอบรม
 • พัฒนา

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนฝึกอบรม
 • สามารถกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

19-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงานอบรมฝึกอบรมประจำปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรม 2-3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เคยติดต่อสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น
 • เคยทำงานด้านสวัสดิการ ประกันสังคม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ยินดีสอนงานให้

18-Aug-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Bachelor / Master Business Administration
 • Minimum 2 - 3 years’ experience in Training
 • Good command of spoken and written English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ Trainer Telesales ประกันอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในธุรกิจประกันภัย และการขายเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

17-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • •Bachelor’s degree or above
 • •Ability to assess training needs and develop plan
 • •Can command of English will be an advantage

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนอบรมประจำปี
 • ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล