• ปริญญาตรีการสื่อสาร/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • TOEIC มากกว่า 300 คะแนน
 • ทักษะระดับกลางในการใช้ ไมโครซอฟวินโดว

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-3 years of experience
 • Good knowledge of HR tools & processes
 • Bachelor degree in HR management

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training need
 • เขียนหลักสูตร
 • นำเสนองานได้เป็นอย่างดี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training product
 • sport product
 • Retail

20-Feb-20

 

Applied
 • 25 -32 years old.
 • Can do attitude.
 • Minimum 3 years of experience in a Human Resource.

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 5-9 years in Annual & Development training program
 • Good english communication
 • Skill Development department

19-Feb-20

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • training , trainer , cosmetics
 • fmcg , fashion , makeup , education
 • counter brand , Makeup Artist

19-Feb-20

 

Applied
 • HRD
 • Content Creator
 • Challenging but Rewarding Work

19-Feb-20

 

Applied
 • TRAINING & DEVELOPMENT
 • PEOPLE DEVELOPMENT
 • CSR

18-Feb-20

 

Applied
 • Extensive knowledge of HRD, L&D, OD
 • Strong written communication skills in English
 • Highly motivated and proactive

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม/อาหารเครื่องดื่ม 1 ปี
 • สนใจงานด้านการฝึกอบรม และการจัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม

17-Feb-20

 

Applied
 • มีความชำนาญด้าน เครื่องผลิตน้ำแข็ง ระบบความเย็น
 • มีความชำนาญด้าน เครื่องต้ม / ทอด ไฟฟ้ากำลัง
 • ปวส.หรือป.ตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์

16-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Officer
 • Organize and arrange both the In-house and Public
 • 1-5years of experience in training or HRD

14-Feb-20

 

Applied
 • Training and Development
 • Human Resources Development
 • Excellent English Skills

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อบรม
 • พัฒนาบุคลากร
 • วิทยากร

13-Feb-20

 

Applied
 • Training coordinator,
 • learning and development
 • Training development and system

13-Feb-20

 

Applied