• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือโอนกรรมสิทธ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รับผิดชอบด้านการขายโครงการบ้าน
 • จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ปวช. ปวส. ปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีความมั่นใจและรักงานขาย งานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อโรงแรม ที่พัก เกสเฮาสท์ บริษัททัวร์
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 21 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและภายในแผนก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับคำสั่งซื้อ และออกใบกำกับภาษี
 • ปริญญาตรี
 • ให้บริการข้อมูลแก่พนักงานขายและลูกค้าของบริษัท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านมนุษย์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักษาลูกค้าเก่าที่มีอยู่ และเพิ่มลูกค้าใหม่
 • การศึกษาปริญญาตรี การตลาด, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีในงานขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • admin sales
 • ประสานงานขาย
 • สมุทรสาคร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, good English with trading experiences
 • Good English Communication and logistic background
 • Background in Japanese trading company is a plus

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience from the Airline industry
 • Possess good telephone call manners
 • Bachelor’s Degree

26-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์งาน
 • จัดทำแผนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
 • งานเกี่ยวกับบุคคล/ธุรการทั้งหมด

26-Sep-17

 

Applied
 • ประสานงานขายและการตลาด
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

26-Sep-17

THB13k - 30k /เดือน

Applied
 • ขายและดูแลสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความรับผิดชอบ มีใจบริการ

26-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

26-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ

26-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Admin, Coordinator 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้เป็นอย่างดี

26-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ติดต่อบริษัทสถาปนิก/ผู้ออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูล

26-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารงานก่อสร้าง, สถาปนิก, Interior
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา

26-Sep-17

 

Applied
 • ขายสินค้าและบริการ ดูแลลูกเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

26-Sep-17

 

Applied
 • experience in government and regulatory process
 • Good communicate in English.
 • Hazardous substance, chemical substance background

26-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายผลิต
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สาขาการจัดการ, การตลาด
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

26-Sep-17

 

Applied
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

26-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality.
 • 0-3 years experiences
 • Good command in English and computer skills.

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร การจัดการ
 • อายุ 23 ปี - 35 ปี
 • มีพื้นฐาน Microsoft office

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร การจัดการ
 • อายุ 23 ปี - 35 ปี
 • มีพื้นฐาน Microsoft office

25-Sep-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • รักษาลูกค้าเก่าที่มีอยู่ และเพิ่มลูกค้าใหม่
 • การศึกษาปริญญาตรี การตลาด, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีในงานขาย

25-Sep-17

 

Applied
 • 2 Years experience with this position
 • Good in document skills and communication skill
 • Age between 23-27 Years old

25-Sep-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารภายในหน่วยงาน
 • ตรวจสอบข้อมูล สถานะสินค้าและอื่นๆ ในระบบ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

25-Sep-17

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆด้านการจัดส่ง
 • จัดทำเอกสารการจัดส่ง
 • ปริญญาตรี

25-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ประสานงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

25-Sep-17

 

Applied
 • Opportunities to work with clients at top levels.
 • Result oriented and problem solving mindset.
 • Strong analytical & strategic thinking mindset.

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality
 • Degree in Business administration
 • 3 years in Logistics field

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • ออฟฟิศติด BTS พร้อมพงษ์

25-Sep-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • ให้ข้อมูลการขายเบื้องต้นทางโทรศัพท์
 • ประสานงานการขายกับฝ่าย
 • จัดทำและดูแลฐานข้อมูลลูกค้า

25-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา : ขายและการตลาด
 • มีความขยัน รับผิดชอบ คล่องแคล่ว กะตือรือร้น
 • ประสานงานระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี เพศไม่ระบุ
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ยางและเสนอขายลูกค้า

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 - 29 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์

25-Sep-17

 

Applied
 • Take accountability in UCR Lead to be window
 • Lead to collaborative with cross functions
 • Lead KPI UCR delivery on time, UCR rate

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Presentation skill and self-confidence
 • Team Worker
 • Friendly

25-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล