• ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • ทำรายงานยอดขายประจำวัน

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 24-30 years old
 • 0-3 y exp in Customer Coordinator, Import
 • Good in English, Have knowledge in BOI and SAP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Coordinator (ด่วน)
 • ควบคุมและดูแล Project Event ได้ดี
 • มีประกันสังคม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year of experience
 • salary with OT and bonus
 • coordinate with transport subcontract

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปวช-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • ออฟฟิศติด BTS พร้อมพงษ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Business Administration
 • Good communication skills of English
 • Computer literate in MS office package

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 50,000 บาท
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • กรุงเทพ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องมือช่างต่างๆ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยัน บุคคิลภาพดี พูดจาไพเราะ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ช่วยดูแลลูกค้า ช่วยประสานงาน ติดตามงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • มีไหวพริบดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Visa และ Work Permit
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป (ทุกสาขา)

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management
 • Document
 • Data

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Event coordinator พนักงานประสานงานอีเว้นท์
 • ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีรถยนต์ส่วนตัว

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare of precise and completed quotation.
 • Follow up with customer and overseas inquiry.
 • Sales Coordinator

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานการตลาด 1 ปีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม รับความกดดันได้
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

15-Jun-18

 

Applied
 • Automotive Part
 • Filipino is welcome
 • Amata Nakorn

15-Jun-18

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มี Service Mind และมีทัศนคติดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jun-18

 

Applied
 • Japanese Language N2 up
 • TOEIC score 550 up
 • Competitive package with bonus

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 22-30 years
 • Fresh graduated welcome
 • Team work,work under pressured,and responsibility

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูงต่องานที่
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส - ป.ตรี สาขาบัญชี, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานลูกค้าโครงการหมู่บ้าน
 • บุคลิกดีมี พูดจาดี มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law, Business, Political scie
 • 1-3 years experiences in related operations
 • Good English written and communications skills

15-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Good in English, Japanese and Russian is optional
 • Newly graduates are welcome
 • Salary: 15K or above, working 6days/ week

15-Jun-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงาน,เจรจาต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซือ
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15-Jun-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

15-Jun-18

 

Applied
 • งานด้านธุรการ-งานเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • Admin
 • Adminstration officer
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • Bachelor's degree in any related field
 • Proficient in Microsoft Excel

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 9000+
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่ต้องการประสบการณ์ทำงาน

14-Jun-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 15000
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านนีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประกันสังคมให้

14-Jun-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พูดภาษาจีนกลาง
 • พูดภาษาอังกฤษ
 • สามารถประจำหน่วยงานก่อสร้างในต่างจังหวัด

14-Jun-18

 

Applied
 • งานบริการลูกค้า
 • งานการศึกษาและวิชาการ
 • งานเอกสารด้านวีซ่า

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • สรุปการประชุม

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • การตลาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อร้านค้าModern Trade เพื่อเจรจาต่อรอง
 • วุฒิปวชขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายให้ห้างสรรพสินค้า

14-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า ประสานงาน วางแผนการยื่นวีซ่า
 • โอกาสเติบโตกับบริษัทอันดับหนึ่งในสายงานวีซ่า
 • เดินทางสะดวกด้วย MRT/BTS

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ

14-Jun-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เข้าใจระบบเอกสาร ISO และผ่านการอบรมแล้ว
 • พูด, อ่าน, ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

14-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

13-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft Office – Excel และ Word ได้
 • สื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร

13-Jun-18

 

Applied