• สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  • มีความรู้และความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • QA officer
  • Analyze quality issues
  • Investigate and set standard of quality control.

20-May-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่