• สรรหาบุคคลากร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเงินเดือนพนักงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข
 • • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
 • • มีจิตใจพร้อมให้บริการ (ขอคนที่ service mind)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment
 • Employee Relation
 • Training

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work in Japanese company leading in HR
 • Contribute to the client's company growth
 • Keep strong relationships among all clients

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age between 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in HR or related field
 • At least 5 years work experience in HR & Admin.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

HR Executive

Sports Revolution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • at least 4 years of experience required
 • Experience in Retail Business
 • Attractive Package

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years of HR-related experience
 • Ever-growing company in a strong industry
 • Highly positive and dynamic working culture

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรมแกรม B Plus ได้
 • อายุ 28-35 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่บุคคล

Chai Ratchakarn Bangkok Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in human resource
 • Minimum 3 years of experience
 • Good knowledge of Thai labor laws

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

23-Aug-17

 

Applied
 • HR Excutive
 • Overall HR
 • Good in English

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เคยมีประสบการณ์ทำ วีซ่าและ Work Permit
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • งานสรรหา

23-Aug-17

 

Applied
 • Work in company leading in Human Resource industry
 • Contribute to the client's company growth
 • providing them recruitment strategies, insights

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านงานสรรหา บุคคลากร
 • ด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
 • ด้านการจัดอบรม

23-Aug-17

 

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Female,Thai nationality only,age 27-32 years old
 • Very good in MS power point presentation
 • Very good command of English writing & speaking

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • recruitment , เจ้าหน้าที่สรรหา , manpower
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้าน HR

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary
 • HR Supervisor
 • Manufacturing

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR, recruitment Job
 • Great job with global company
 • Great career opportunities

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารงานบุคคล เช่นประเมินผลพนักงาน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน
 • ดูแล ตรวจสอบงานในส่วนของ แม่บ้าน รปภ

22-Aug-17

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
 • งานประสานงานฝึกอบรมพนักงาน(ภายนอก)
 • จัดอบรมพนักงาน-ปฐมนิเทศพนักงาน

22-Aug-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

22-Aug-17

 

Applied
 • Database HR
 • compensation, database, employee relation,
 • HR Officer experiences

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist in monitoring/tracking employee relations
 • Assist and support management and the leadership
 • Respond to questions, requests, and concerns

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in HR functions
 • Good command of English both Written and Spoken
 • Hard-working and Result oriented

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 2 yrs in HR Generalist/HRBP
 • Direct experience in HR Admin & conduct Training
 • Public Speaking, Good English

21-Aug-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือน ผ่านงาน และปรับประจำปี ทุกปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคลากร
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied

HR EXECUTIVE

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality, age not over 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in HR
 • Good command of written and spoken English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great remunerations provided
 • Fun environment
 • Top 5 Global Healthcare company

18-Aug-17

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Human Resources
 • Able to demonstrate problem solving
 • Fresh graduate is encouraged to apply.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male, Female, 28-40 years old
 • Over 5 years experience as Accountant
 • 30-35K+Welfare, Logistics company, Rama 3

18-Aug-17

 

Applied
 • to work in Japanese company leading
 • Contribute to the client's company growth
 • Keep strong relationships among all clients

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied

HRM Executive

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Aug-17

 

Applied

HRM Executive

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคล (สวัสดิการ) อย่างน้อย 1ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ค่าจ้างเริ่มต้นที่ 21,000 บาท (นักศึกษาจบใหม่)
 • ค่าครองชีพเดือนละ 1,350 บาท

17-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ดูแลงานด้านสรรหาบุคคล
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสรรหาว่าจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล