• ความรู้ความสามรถด้านบัญชีอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคล
 • ประเมิน วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในการบริหารด้านบัญชี

23-Sep-20

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 minutes walk from BTS and MRT
 • Good analytical and communication skills.
 • Good command of both written and spoken English.

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • 3+ years accounting/finance experience
 • Good command in English

23-Sep-20

 

Applied
 • Major in accounting
 • Minimum 3 years experience in Accounting field
 • Direct experience in A/P,A/R

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Age 35-39 Years
 • Rayong area
 • Female only

22-Sep-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-Sep-20

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Accounting
 • General Ledger
 • Bank Reconcilation

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • สรุปรายการภาษีประจำเดือน ต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก

22-Sep-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 years’ experience in Accounting
 • Verify payment vouchers and supporting documents
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22-Sep-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Accounting or Finance
 • Fresh graduates are welcomed
 • Knowledge of accounting standards & regulations

22-Sep-20

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Related Field
 • Relevant Experience
 • English Skills

22-Sep-20

 

Applied
 • 2+ years of full Accounting experience (AP, AR, GL
 • Contract 6 month or 12 months
 • Can start working immedately

22-Sep-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีหรือการเงิน 2-3 ปี
 • ใช้ระบบ SAPB1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี (บชบ. บธบ.)
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-20

 

Applied
 • 2 years’ experience in Senior Level
 • Exp in inventory and cost accounting
 • Looking for Cost & Inven Officer and GA Officer

22-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ปิดงบบัญชีได้

22-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบาการณ์ 2 - 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Sep-20

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Officer - AR (6-month contract)

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience in Account Receivable
 • Able to work at Samutsakorn
 • Fresh graduates majoring in Accounting are welcome

22-Sep-20

 

Applied

Senior Accounting Officer

YDM Thailand

วังทองหลาง

 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • T​ax-related field and financial skill
 • Good command of spoken and written English

22-Sep-20

 

Applied
 • Oversee bookkeeping functions
 • Report directly to Dept. Manager.
 • Review AR aging to ensure the timely

22-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years Accounts Receivable
 • Knowledge of Account receivable
 • Knowledge of General bookkeeping procedures

22-Sep-20

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี, อนุปริญญาขึ้นไป
 • เงินเดือน 16,000-20,000, มีเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปริญาตรีด้านบัญชี, ปวส, ปวช ด้านบัญชี

22-Sep-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting,Accountant,
 • Receivable,Credit,Tax
 • Finance

22-Sep-20

 

Applied
 • 5 Yrs Experience in Related Business (Advantage)
 • Has Leadership Skills
 • Bachelor's Degree in Accounting

22-Sep-20

 

Applied
 • Able to record credit / debit transactions
 • Able to generate analytic report
 • Able to work extra effort to finish on time

22-Sep-20

THB13k - 30k /เดือน

Applied
 • 3+ years experience as Accountant (AP & AR)
 • Good Command of English & able to speak Japanese
 • Experience in Accounting and Taxation

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Senior Accounting Officer
 • Accounting Manager

22-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP

22-Sep-20

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-5 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh grads are welcome
 • Fair command in English
 • Experience in AR/AP is advantage

22-Sep-20

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Accounting experience
 • Preferred if can use English
 • Competence in Microsoft Office

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-1 ปี

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word, Excel
 • มีความเข้าใจหลักบัญชี ละเอียดรอบคอบ

21-Sep-20

 

Applied
 • Retail business and Oracle program
 • 2 years of experience in Cash Management
 • Fair command of spoken and written English

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accounting Officer

Kim Pai Ltd., Part.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

21-Sep-20

 

Applied
 • จบการศึกษาการบัญชี
 • เคยใช้โปรแกรม Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

21-Sep-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • BTS Ploenchit, All Season Place, Accounts Payable
 • AP, A/P, Accounts Payable Officer, Accounting
 • International Company, Fair command in English

21-Sep-20

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Accounting Officer
 • Good command of English
 • At least 3 years of experience

21-Sep-20

 

Applied

Senior Accounting Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting Experience
 • Express & Quickbook Knowledge
 • AP & AR Knowledge and Experience

21-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชีบริหาร 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีและจัดทำรายงานกระทบยอดบัญชี

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • บัญชี
 • พัฒนาระบบบัญชี

21-Sep-20

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำเอกสารวางบิล (ออก Invoice)
 • ติดตามสอบถามลูกหนี้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

21-Sep-20

 

Applied
 • Experience in Accounting for 3-5 Years
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting
 • Good Knowledge of SAP System

21-Sep-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • degree in accounting/finance
 • At least 3 years-experience in accounting
 • Microsoft Excel skills

21-Sep-20

 

Applied
 • Degree in Business Management, Finance, Accounting
 • Atleast 3 years Experience in Collection tasks
 • Good Microsoft office (Excel, Word, Power point)

21-Sep-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถรับสถานการณ์ภาวะกดดันได้ดี

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • มีความรู้ระบบงานบัญชีโปรแกรม Express
 • มีทัศนคติที่ดี ละเอียดรอบคอบ และมีความกระตือรือร้น

21-Sep-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting, AR, Costing
 • 0-2 years in Account, AR, AP, Costing
 • SAP, Toeic

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied