• ปริญญาตรี ด้านบัญชี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30
 • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible and support data of Accounting Receiva
 • Have trustworthy training and good career path
 • International company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting. CPA is preferred
 • Minimum 2-3 years of experience in Accounting
 • Average command of English both verbal and written

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting, Finance, Business
 • New graduate is welcome.
 • Proficient in Microsoft Office, SAP would be an ad

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Generalist
 • Work well under pressure
 • Interact with people

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 0+ years of accounting experience
 • Bachelor degree in Accounting
 • Ability to handle multi tasks

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Degree and Experience
 • Reconciliation of payable & receivable balance
 • Accouting record entries

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IFRS, GAAP
 • GL, Senior Accounting
 • MRT, BTS

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การวางแผนการทำงาน
 • มีความรู้ ความสามารถในสายงาน
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Officer, Taxes, Accounting
 • Senior Accounting Officer
 • AR, AP, GL

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-5 years experiences in AR functions
 • Bachelor's degree or Master’s degree in Accounting
 • Proficient in Thai and English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีผลคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนน
 • รักการบริการ มี Service mind และ Customer Centric

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ปี
 • ระเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์ Autoflight จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ไว้ใจได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในการทำงาน
 • ทำงบการเงินได้ ปิดงวดบัญชีได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ เปิดใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
 • บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในการออกใบแจ้งหนี้
 • มีประสบการณ์บัญชีลูกหนี้ 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 29 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน หรือแคชเชียร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ประสบการณ์บัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี (เท่านั้น)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • หากเคยทำงานในระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy
 • Good command of English conversational level
 • Work exp. in Accounting position

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • 1-2 Years Experience in Accounting, Finance
 • Fair Command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting (GPA 2.80+)
 • New Graduates are Welcome to Apply
 • Good Command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Costing or Accounting
 • Bachelor's Degrees in Accounting
 • Costing function 1-2 years.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of Accounting / Account Receivable
 • Good Communication
 • Fair in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience
 • Able to communicate in English would be a plus
 • CPD or CPA would be a plus

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • หากมีความรู้ด้านต้นทุน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • สามารถควบคุมและบริหารจัดการลูกหนี้ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1-3 years of working experience in accounting
 • Proficient with good understanding of the Revenue

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานกับชาวต่างชาติ โอกาสการก้าวหน้าในงานสูง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบัญชีรายรับ - รายจ่าย และระบบบัญชีต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิ. ปวส-ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year experience in Accounting
 • Attractive benefits
 • BTS Surasak

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • บัญชีตรวจจ่าย
 • ประกันภัย

21-Nov-19

 

Applied
 • Minimum 1 year experience in Accounting field
 • Competitive employee benefits
 • 5 day work-week, close to MRT Praram 9

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Min. 3 years hands-on middle accounting
 • Good command in written and spoken English

21-Nov-19

 

Applied
 • AP, AP Payment, ปิดบัญชี
 • จบปริญญาตรี สาขาบ บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน AP หรือ AP Payment

21-Nov-19

 

Applied
 • Female, Age 22 - 28 years old
 • 1-2 yrs in Account Payable
 • Good command of MS Office

21-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting Cost
 • บัญชีต้นทุน
 • บัญชี

21-Nov-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ด้านการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบโปรแกรมบัญชี TOP
 • มีความรู้บัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารวางบิล (ออก Invoice)
 • ติดตามสอบถามลูกหนี้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

21-Nov-19

 

Applied
 • AR, AP
 • Reconcile
 • Express

21-Nov-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years working experience in accounting field
 • Able to communicate in English

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ปฏิบัติงานที่ บมจ. สหพัฒนพิบูล สำนักงานใหญ่

21-Nov-19

 

Applied
 • Finance & Accounting.
 • Experience in IT consulting industry is advantage.
 • CPD License in advantage.

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male or Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 working days

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี ขึ้นไป

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายงานรายรับ - รายจ่าย , บัญขีลูกหนี้
 • รับผิดชอบ บันทึกรายรับของโครงการ
 • จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

21-Nov-19

 

Applied