• ดูแลงานบัญชีของบริษัท
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายงานงบการเงิน
 • งานบัญชีและการเงิน
 • บัญชีรับจ่าย

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายงานบัญชีและการเงิน
 • งบการเงิน ภพ.30 ภงด.3 ภงด.53 ใบกำกับภาษี
 • รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ใบสำคัญจ่าย

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, AP, AR,Xero Program
 • Audit,Cashflow
 • General Ledger

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Account
 • Accounting Officer
 • Officer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over than 28 years old
 • 3 - 5 years’ experience in field of AP
 • Computer skill in SAP and MS Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์บัญชีของสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี-สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและพูดภาษาอังกฤษได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience at least 1 year
 • Can communicate in English
 • Responsible all accounting function

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting and Finance Officer

Jaspal Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • - Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • We are one of Asia's leading
 • We design&develop own fashion collections for sale
 • We have many experiences

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age not over 30 years
 • Bachelor ’s Degree in Accounting
 • At least 2 years experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of Business-Plus program.
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Strong analytical skills with a focus on details

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age under 35 years
 • Bachelor degree in accounting or finance
 • Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • รับวางบิลและจ่ายเช็ค
 • จัดทำเช็ค และจ่าย Supplier

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ-โรงงาน
 • ประสานงานฝ่ายผลิต สต็อก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Accountant
 • บัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1 year's experience in accounting
 • Good at Business English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรขั้นต้น
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 2-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • โอกาศก้าวหน้าสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถประยุกต์การทำงานให้เข้ากับองค์กร
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน
 • หาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาทักษะในการทำงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in accounting
 • Provide the production expense and inventory plan
 • Responsible for the key cost accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี(บ่อวิน)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ควบคุม3.ทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในสต็อก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด. 3 และ 53)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกบิลภาษี ทำรายรับ รายจ่ายในบริษัท
 • ทำบัญชี ออกบิลภาษี สรุปรายเดือน
 • ปริญญาตรี การเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or High Vocational Certificate
 • Over 3 years in Accounting Career
 • Knowledge on SAP is a plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support implement SAP process
 • Prepare data for support financial report
 • Bachelor or Diploma degree in any related field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • - เพศหญิิง อายุไม่เกิน 35 ปี, ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • - เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 บาท,โบนัสประจำปี2ครั้ง
 • - เบี้ยเลี้ยง(ต่างจังหวัด), เที่ยวในและต่างประเทศ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53, 54 ภ.พ. 30, 36
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส, ปวช สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน
 • ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3, 53

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายเงินทั้งหมด
 • จัดทำตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆได้แก่ภพ.30
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าและจัดส่ง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการ์งานบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานบัญชีต่างๆของบริษัท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดบิล+ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • รับผิดชอบเรื่องการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
 • ทำใบสำคัญรับ-จ่าย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age : 25-30 years old
 • Bachelor Degree Major Finance & Acct Or related
 • Ability to communicate in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล