• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express , excel ชำนาญ
 • ไม่มีหนี้สินเยอะเกินไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ สูง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเบื้องต้นได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA or higher in Accounting, Financial or related
 • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Financial
 • AR, AP, Fix Asset, Inventory recording
 • Tax

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Accounting
 • Accounting Analysis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in AP, AR, GL
 • Able to work under tight timelines & pressure.
 • Good analytical skills and problem solution.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ภาษาจีนและงานทัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years working experience
 • AR/AP Trans. Record, Bank Reconciliation, Billing
 • Offer entrepreneurial exper. in internat. start-up

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Account Payable and documentation
 • VAT report and documentation
 • ERP system and SAP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน 3-5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Excel, Word
 • ทำรายการกระทบยอดในหัวข้อต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกการตั้งหนี้ และจัดทำใบสำคัญจ่าย
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายในระบบSAP B1
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้
 • บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี-สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์: 2 - 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีExpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting or fi

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant payable and Reconcile bank statements
 • Knowledge on accounting law
 • Expert on excel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting AP AR
 • GL BOI
 • monthly closing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • มีทักษะเรื่องภาษีต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี AP / AR บัญชีค่าใช้จ่าย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ภงด.1,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • CPD, CPA is preferred.
 • 5 years experiences in Accounting field

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • 3 years working experiences
 • Working based on Maldives

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good benefit
 • Airline Catering
 • International company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานประจำ
 • ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel, Outlook
 • สามารถเดินออกตรวจนับสต็อกตามสาขาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accountant,AP,AR
 • Accounting
 • บัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Minimum 1 year working experience in accounting
 • Able to communicate in English (Reading & Writing)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s in Accounting or related field.
 • Male, Female age 25 - 30 Years old.(Thai National)
 • At least 3-5 years experience in related position.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • เข้าใจหลักการทำบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors's degree in Accounting
 • 3 years’ experiences
 • Proficiency with Microsoft Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการสรุปบัญชี
 • งานธุรการเอกสารภายในบริษัท
 • เตรียมเอกสารสำหรับประชุม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant BOI
 • Tax, Report
 • Bangna-Trad

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full accounting transaction (A/P, A/R, G/L)
 • Ensure all account transactions are accurate
 • Fresh graduate are welcome

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • high salary
 • high company jewelry factory
 • Excellent in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานจังหวัดภูเก็ต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting knowledge
 • English proficiency
 • Experience in A/P

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting or Business Administration
 • 1 years experience in an accounting role
 • Free healthy lunch!

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบ Fixed Assets Module จัดทำ Report
 • ดูแล Budget ในการจัดซื้อสินทรัพย์
 • จัดทำเอกสาร ยื่นแบบภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามาเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ดโปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied