• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

The Minor International Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Responsible for accounting transaction. AP, AR
 • Verify WH/T and VAT calculation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปวช
 • บัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Officer (AR)
 • SAP
 • English speaking

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience in accounting
 • Good interpersonal skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Junior Accounting Officer
 • Knowledge of Account Payable and VAT
 • Experience in AS400 is advantage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาบัญชี
 • อายุ 25-40 ปี
 • บริษัทฯ ใช้โปรแกรม SAGE 300 (เดิมชื่อ ACCPAC)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • แต่ละเดือน (ภงด.53 และ ภงด.3 เท่านั้น)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
 • สามารถมาทำงานด้วยตนเองได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for accounts receivable (AR)
 • Graduated with a Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum of 2 years experience in the accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -โบนัส (ตามกำไรและยอดขายบริษัท)
 • -ประกันสังคม
 • - *ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 1 ปี สามารถใช้ EXPRESS ได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และละเอียด รอบคอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 3-5 years of relevant experience
 • Good command of English communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-5 years working experience
 • Have knowledge of VAT and WHT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivable, Collection
 • Monitoring of payment in due terms and follow up
 • Processing accounts receivables,cash collection

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting officer พนักงานบัญชี / finance officer
 • accounting degree,age 25 ปีขึ้น,ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานใน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ,2year experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experiences in AP Accountant
 • Strong MS office skills. (EXCEL)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handling Account payable, Tax compliance,P&L
 • supervisor the bank reconcile, variance analysis
 • Responsible for monthly and Yearly closing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • จัดการดูแลระบบบัญชีด้านรับ และ ด้านจ่าย
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้าง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีการเงิน 3 -5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บันทึกรายการบัญชีการเงินในระบบ
 • รับวางบิลจากเจ้าหนี้ ตั้งเบิก เตรียมเช็คจ่าย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • GL Accounting function
 • Audit/investigation of REIT issue
 • Coordinate and responsible for due diligence

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนในการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Minimum 1 year working experience in accounting
 • Able to communicate in English (Reading & Writing)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความตั้งใจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกาษาปวช.-ปรีญญาตรี สาขาบัญชี
 • สรุปยอดขายประจำวัน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช,ปวส. ปริญญาตรี
 • สาขาบัญชีเท่านั้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากเคยใช้โปรแกรม RMS
 • มีความซื้อสัตย์ ระเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in documentation &Accounting
 • Good command in English
 • Can work hard under pressure and proactive

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality + Good command of English
 • 3-5 years experience in documentation and account
 • Diploma or higher in Accountancy

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกบิล
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
 • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบและประสานงานในการจัดทำงบประมาณ
 • ครอบคลุมตั้งแต่ ยอดขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น
 • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 1 , 3 , 53 , ภพ 30 และประกันสังคม
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม EXPRESS
 • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Core working time 10:00 - 16:00
 • Maximum 37 days of vacation per year
 • Opportunity to work Oversea

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระตือรือร้นในการทำงาน อัธยาสัยดี
 • มีความขยัน หมั่นเรียนรู้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Finance
 • Have 2-3 years of experience in finance
 • Good knowledge of bookkeeping

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน, บัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • Experiences in Accounts reconciliation
 • Bachelor's degree in Accounting or related fields
 • Experiences in Banking/Financial Industries

20-Sep-18

 

Applied
 • Enter supplier invoices in accounting software
 • Handling on supplier invoices booking and Process
 • Reconcile the balance in the accounts payable

20-Sep-18

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 1+ year of experience in account

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting operation of A/P, A/R, and G/L
 • Accounting reconciliations
 • Prepare withholding tax reports (PND. 3, 53, 54 an

20-Sep-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Honest and trustworthy
 • Fair command in English

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied