• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Accounting
 • Good command in English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Fresh graduate are welcome
 • Good English communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ถ้ามีประสบการณ์ Autoflight จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting, Finance
 • Fresh Graduate are welcome

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สวนหลวง-ประเวศ
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี : 1 ปีขึ้นไป
 • เคยใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-2 exp. for junior and 3 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express หรือ โปรแกรม Winspeed ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • AR
 • Accounting Officer
 • Work at Sathorn (Near BTS)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฎิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสทุกสิ้นปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกบัญชีได้อย่างแม่นยำ
 • ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting,work 5 days per wk
 • 2 years experience in Accounting or fresh graduate
 • Good English skills (reading and writing)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING OFFICER (AP)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Finance.
 • 3 years work experience as an Accounting Officer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส , ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • โบนัสตามผลประกอบการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in accounting
 • Good command of English
 • Bachelor’s degree in Accounting

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส จนถึง ปริญญาตรี
 • บุคลิกดี หน้าตาดี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ25-30 ปีวุฒิ ปวส-ปริญญาตรี มีประสบการณ์0-2ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง ขับรถยนต์ได้
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี มีความอดทนสูง ซื่่อสัตย์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, aged between 24-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting or CPD.
 • At least 1-3 years experiences

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชี-การเงิน
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

23-Mar-18

 

Applied
 • Handling Account payable, Tax compliance,P&L
 • supervisor the bank reconcile, variance analysis
 • Responsible for monthly and Yearly closing

23-Mar-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Chinese Translator

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 32 years old.
 • At least 3 year working experiences.

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 30 - 40 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years of professional experience

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

23-Mar-18

 

Applied
 • In charge of the office administrative tasks.
 • Able to communication in English
 • Strong understand well of Debit/Credit

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

23-Mar-18

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับระบบบัญชี-ระบบภาษีบริษัท
 • มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไทย-อังกฤษได้ดี

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน - ภาษี
 • บัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้,ภาษี ภ.ง.ด3, ภ.ง.ด 53

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

23-Mar-18

 

Applied
 • ธุรการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • งานลาดพร้าว

23-Mar-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถใช้ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

23-Mar-18

 

Applied

Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant officer
 • Bachelor degree in Accounting field
 • พนักงานฝ่ายบัญชี

23-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Cost Accounting
 • Costing
 • Cost Analyst

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

23-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน รอบคอบ ละเอียด ซื่อสัตย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ใช้ MS Word และ Excel ได้ดี

23-Mar-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Male/Female
 • Knowledge of accounting system and work experience
 • Good command of English or Chinese

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิตกดี ซื้อสัตย์ ระเอียดรอบครอบ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • จัดทำงบประมาณ
 • ลงพื้นที่ตรวจเช็คงานบัญชี
 • การเบิกจ่ายเงินและการนำฝากเงินของโครงการ

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in finance and accounting
 • Work experience in accounting field
 • SAP knowledge

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล