• ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years of full Accounting experience AP, AR, GL
 • Have CPD and Good Command of English skills
 • Able to work as a contractor 6-12 months

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+ years of full Accounting experience AP, AR, GL
 • Have CPD and Good Command of English
 • Able to work as a contractor 6-12 months

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+ years of exp. in accounting AP/AR/GL
 • Good command in English
 • Able to start immediately is preferred

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AR, AP, GL Accounting
 • 3years in Accounting in Trading industry
 • Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหาร สาขาการจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สัญญาจ้าง 3-6 เดือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficiency in English Communication
 • Experience in audit
 • Bachelor Degree in Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree preferable in Accounting
 • Proficiency in English Communication
 • At least 2 years of experience in Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 or more years accounting experience.
 • Consolidated financial statements experience.
 • Experience with SAP, BPC are preferable.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have Cost accounting experience
 • At least 5 years experience
 • Excel program

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast growing company
 • Plan to be listed in mai
 • Clean energy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Not over 35 year old, at least 3 years experience
 • Bachelor's Degree or equivalent level of Degree
 • Major in Accounting,Fair command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting 30K + Bonus 4 months + Good benefits
 • BTS Chongnonsi, Sathorn
 • 1-5 years exp + English skill

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวกับการทำบัญชี
 • รับความกดดันได้ดี,ไหวพริบดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักความก้าวหน้า พร้อมจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 • ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
 • ทำงานวันเสาร์ครึ่งวันได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 22 years at least
 • Bachelor degree in Accounting
 • Understand and able to communicate in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถรับสถานการณ์ภาวะกดดันได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวสขึ้นไปหรือปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 1-2 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing background
 • AR,AR,GL,Taxation,Reconcile
 • SAP would be an advantage

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ปิดงบอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word, Excel
 • มีความเข้าใจหลักบัญชี ละเอียดรอบคอบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years of experience in accounting
 • Good Chinese or English
 • Bachlor's Degree in related fields

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3-5 years experience in accounting/finance
 • Bachelor / master degree in accounting or finance
 • Location : Bangkok

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English is a must
 • 2+ years’ experience
 • Trading or similar industry

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age: 23 - 28 years old
 • 2 years in Accounting in Trading industry
 • Good command in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Age: 23 - 28 years old
 • 2 years in Accounting in Trading industry
 • Good in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assist and coordinate with ACC/FIN Manager
 • Work at Suwanaphumit Airport
 • Generate invoices, receipt and tax invoice

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree qualification in Accounting
 • 2 year plus of experience in Accounting
 • Solid knowledge of accounts payable

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree preferable in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • Proficiency in English Communication in both writt

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience in Accounting
 • Teamwork

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Holding CPD license
 • Experience Manufacturing Costing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Good knowledge in local taxation and accounting
 • Good command of spoken and written English

12-Aug-20

 

Applied
 • College or above, major in accounting
 • Minimum 3 years experience in Accounting field
 • Direct experience in A/P,A/R

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • งานบัญชี
 • Accounting

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or related fields.
 • Good command in English
 • Proficiency in Microsoft (word, excel) and other

12-Aug-20

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน
 • สามารถปิดงบต้นทุนการผลิตได้
 • ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

12-Aug-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสารด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้าน BOI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Aug-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ประสบการณ์การทำด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชีโดยตรง

12-Aug-20

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Xcellence
 • ทำงานทางด้านบัญชีและปิดงบการเงินได้จะพิจารณา
 • สามารถทำงานที่ปากช่อง นครราชสีมาได้

12-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting/finance role
 • Responsible Account Payable

12-Aug-20

 

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • ทรัพย์สิน
 • งานบัญชี

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor Degree preferable in Accounting
 • 0-2 years of experience in Accounting
 • Proficiency in English Communication

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 1 Year Experience in Accounting
 • Good Command of Written English

12-Aug-20

 

Applied
 • Join with International Company
 • Must Have Experience in Accounting Receivable
 • Good English Communication Skills

11-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied