• เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีการเงิน และรายได้
 • ปวช. ขึ้นไปหรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • จัดทำใบเสร็จให้กับลูกค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลภาษีซื้อ- ขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • หญิง อายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน,บิลขายและอื่นๆ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป การเงิน, การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ Statement Bank

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Secretary Administration Manager Business Develop.
 • Famillar with Multi-cultural enviornment
 • Design, Hospitality, Airline exposure advantage

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีปิดงบ
 • บัญชีลูกหนี้ อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

23-Sep-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English
 • Degree in Accounting, Economic, Finance
 • Fresh graduate are welcome

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง, ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • เงินเดือนระหว่าง 18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

23-Sep-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1ปี
 • ทำรายการยื่นภาษี

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 2-3 years experience in Accounting
 • Good command in English (TOEIC 550 up)

23-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อัพเดท ยอดเงินคงเหลือประจำวัน, Jobคงค้าง
 • สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

23-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

23-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ประกันสังคม ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลเรื่องเอกสารทางการเงินของบริษัท

22-Sep-17

 

Applied
 • Senior Accounting Officer (AP)
 • Accounting&Finance , Accounting Payable
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส, เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้)

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีต่างๆ ได้ ปิดงบการเงินได้
 • ปวส-ปริญญาตรี (การบัญชี)
 • ประสบการณ์การทำงานมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting & Finance.
 • At least 5 yrs experienced in Accounting & Finance
 • Good command in English (Spoken and Written).

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ / รับผิดชอบต่อหน้าที่

22-Sep-17

 

Applied
 • จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ และ รักมีใจรักในงานที่ทำ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

22-Sep-17

 

Applied

ACCOUNTING OFFICER (AR)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 1 year of experience in accounts receivable (AR)
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Male / female, aged between 23 – 28 years old

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 2 years of experience in accounting
 • Able to use WindSpeed program

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานบัญชีและการเงิน
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด. ภพ ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งด้านรับ และด้านจ่าย

22-Sep-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

22-Sep-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.บัญชี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชี และการเงิน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี และบัญชีต้นทุน

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชี และการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน หรือการปิดงบ
 • คำนวณต้นทุนสินค้า

22-Sep-17

 

Applied
 • รับวางบิลและจ่ายเช็ค
 • ปริญญาตรี สายการบัญชี และการเงิน
 • จัดทำเช็ค และจ่าย Supplier

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานที่เกาะสมุยได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

22-Sep-17

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Winspeed ได้

22-Sep-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 24-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Formular 4

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านทางการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality – Male / Female
 • A Good command of both English and Thai
 • Experience with Financial Statements preferred

22-Sep-17

 

Applied

Accounting Officer

NATURAL THAI ORCHID CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

22-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล