• ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ถ้ามีประสบการณ์ Autoflight จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชี-การเงิน
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • Handling Account payable, Tax compliance,P&L
 • supervisor the bank reconcile, variance analysis
 • Responsible for monthly and Yearly closing

16-Mar-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • In charge of the office administrative tasks.
 • Able to communication in English
 • Strong understand well of Debit/Credit

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Office is located in downtown of Bangkok
 • Multi-cultural organization
 • Opportunities to have business trip oversea

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Accounting Officer

TWENTY-FOUR CON&SUPPLY COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • account payable
 • good comminication skill in English
 • Computer skill in Microsoft Office

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in finance and accounting
 • Work experience in accounting field
 • SAP knowledge

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

16-Mar-18

 

Applied
 • Accounting
 • AP AR
 • Accounting

15-Mar-18

 

Applied

Accounting Officer

Manarco Recruitment Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting, AR, leasing
 • AP, AR, GL
 • Good communication in English

15-Mar-18

 

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

15-Mar-18

 

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR
 • Accounting Officer
 • Work at Sathorn (Near BTS)

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีรายวันและตรวจสอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงบกระแสเงินสด งบการเงินรวม

15-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (ใช้โปรแกรม Softbiz)
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จพื้นฐานได้คล่อง

15-Mar-18

 

Applied
 • 1-2 years of relevant work experience on NAV
 • New graduatation, required Accounting background
 • Experience on Fund Accounting and Fund Services

14-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for basic accounting transactions
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • More than one year's experience in accounting

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer (Many Positions)

DKSH (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านบัญชีทั่วไป
 • มีความชำนาญในการใข้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel
 • บุคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว มีความละเอียดรอบคอบ

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged between 24-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting or CPD.
 • At least 1-3 years experiences

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stable Job
 • Office in Urban area (Silom & Sathon)
 • High chances of Job experiences

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years working experience in Accounting
 • Salary THB 20,000 - 25,000
 • 1 min from BTS Chong Nonsi

13-Mar-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

13-Mar-18

 

Applied

Accounting Officer

SCSI Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Footwear from USA
 • The office address is located at Thai CC Tower
 • Co ordinate with Finance manager and abroad

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 24 - 35 years old
 • 2-5+ yrs in accounting/ tax/ vat/ close account
 • Good command of English/ Skills in Express, ERP

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • To handle AP, AR,GL and closing
 • Taxation Documents

12-Mar-18

 

Applied
 • Record of accounting transactions
 • Prepare and submit VAT report and Withholding Tax
 • Fixed asset registration and reconciliation.

12-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • At least 3 years of experience in accounting.
 • Experience with SAP and AP programs.

12-Mar-18

 

Applied
 • สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-32ปี
 • ปริญญาตรี

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

The Minor International Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Responsible for accounting transaction. AP, AR
 • Verify WH/T and VAT calculation

09-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

05-Mar-18

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล