• ปวส. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting, Accountant
 • BTS MRT Line
 • Automotive part company

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AP Accounting Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • AP
 • Accounting
 • Finance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบารณ์ 2-5 ปี
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์2-5ปี
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Record account payable
 • Receive the billing note and check document
 • Prepare payment to suppliers

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 3-10 years experienced in Accounting and related
 • Dealing in accounting project, oracle platform

14-Feb-20

 

Applied
 • Accounting
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • AR/AP/GL

14-Feb-20

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Officer

Tourkrub.com Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting > General Accounting
 • Accounting > Credit Control
 • Accounting > Others

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer - Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Account

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant
 • Accounting
 • GL, AP, AR

13-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์ค้นบัญชีลูกหนี้ สต๊อค หรือบัญชีทั่วไป
 • บันทึกการรับเงินเข้าระบบบัญชี
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 2 years of experience in account payable
 • Knowledge of Accounting Standard & Tax Law

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 - 5 years of experience in Accounting
 • Match AP and AR transactions with bank statements

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องบัญชีและพื้นฐานหลักการบัญชีทั่วไป
 • ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกต้นทุนและสรุป

12-Feb-20

 

Applied
 • Welcome New Graduted
 • General Account
 • Flexible Time

12-Feb-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Age Not Over 35 Years Old
 • At Least 3 Years Experience in Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting

11-Feb-20

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Responsibilities account balance sheet
 • Property and facilities management
 • Professional Accounting qualification preferred

10-Feb-20

 

Applied
 • งานด้านบัญชีการเงิน (บัญชีจ่าย)
 • งานด้านบัญชีทรัพย์สินบริษัท
 • งานด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

04-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied