• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยัน มีความอดทน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

21-Mar-18

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

21-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เสื้อฟอร์ม (เสื้อโปโล)
 • กองทุนเงินทดแทน

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สวัสดิการ

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting & Finance.
 • At least 2 yrs experienced in Accounting & Finance
 • Good command in English (Spoken and Written).

19-Mar-18

 

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล