• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor 's or Master 's degree in Accounting
 • Experience in Financial and Accounting
 • Have experience in Manufacturing accounting

21-Feb-20

 

Applied
 • งานบัญชีั
 • งานการเงิน
 • งานเอกสารด้านรับ-ด้านจ่าย

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Computer literacy especially in MS. Excel
 • VAT Knowleadge is a must

21-Feb-20

 

Applied
 • 3-7 years working experience in accounting field
 • Knowing Accounting Software System (SAP)
 • Work location at Rayong province

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

19-Feb-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส.สาขาการบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปด้านบัญชี
 • พูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Feb-20

 

Applied
 • Multinational Australian Company
 • Excellent Benefits and Career Progression
 • Opportunity to Learn and Develop

14-Feb-20

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Accounting Costing
 • AP AR
 • Accounting Finance

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Accounting & Finance related
 • Age between 23-50 years old are welcome
 • Good communication and looking for the challenging

11-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied