• สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานในแรงกดดันได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

07-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่