• เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นทีมได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

19-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 3 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน

18-Aug-17

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-27ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป การเงิน, การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ Statement Bank

17-Aug-17

 

Applied
 • สามารถออกไปตรวจงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Offices
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน38 ปี ,ประสบการณ์ในการทำงาน1 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชี

17-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 29 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Accountant knowledge
 • Handle pressure
 • Adapting skill

16-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีการเงิน อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

16-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • Thai nationality
 • 4 years experienced

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

15-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป SAP ได้
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชีเป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน ติดต่อกับหน่วยงาน
 • สามารถทำ Excel ได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

13-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์บัญชีทั่วไป/เจ้าหนี้บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล