• ปริญญาโท / ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง
  • ประสบการณ์การทำด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • จบปริญญาตรี ด้านบัญชีโดยตรง

05-Aug-20

 

Applied
  • ความรู้ความสามรถด้านบัญชีอสังหาริมทรัพย์
  • จัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคล
  • ประเมิน วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในการบริหารด้านบัญชี

05-Aug-20

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่