• รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • monitor company’s cash status & prepare cash flow
 • day-to-day operations of the accounts payable
 • Prepare monthly/quarterly/yearly financial report

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์บัญชีการเงิน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

17-Jan-18

 

Applied
 • New graduated is welcome
 • Bachelor degree in accounting and financial
 • Have an experience in Freight Industry

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • ทำงาน 5 วัน
 • Express

17-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดตามการวางบิล การรับเช็ค และการโอนเงิน
 • เปิดใบเสร็จรับเงิน การตัดรับชำระหนี้
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงาน, ควบคุม, ตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน
 • โบนัส, ปรับเงินเดือน, เที่ยวประจำปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง

16-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี

16-Jan-18

 

Applied
 • จบสายบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์บัญชี ใช้ expressได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานมั่นคง สวัสดิการดี มีโอกาสเติบโตสูง

16-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accountant - Financial Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ในการทำงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office และ Express

15-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู็ความเข้าใจ ในเรื่องภาษี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม word, excel ได้เป็นอย่างดี

15-Jan-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ป.ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความซื่อสัตย์-ขยัน อดทน

14-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ขั้นต่ำ 2 ปี
 • สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้ดี

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี-สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและพูดภาษาอังกฤษได้

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • มีความสามารถประยุกต์การทำงานให้เข้ากับองค์กร
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน
 • หาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาทักษะในการทำงาน

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด. 3 และ 53)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

12-Jan-18

 

Applied
 • Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

12-Jan-18

 

Applied
 • รับสมัครพนักงานงานบัญชีและการเงิน รายได้ดี
 • เพศหญิง ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 2 ปี
 • เงินเดือน 18,000 บาท หรือมากกว่า

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดใบเสร็จรับเงิน การตัดรับชำระหนี้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำรายการภาษีซื้ิอ ภงด1 3 53 เป็นต้น

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

11-Jan-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

11-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53, 54 ภ.พ. 30, 36
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

10-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายเงินทั้งหมด
 • จัดทำตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆได้แก่ภพ.30
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าและจัดส่ง

09-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์1-3 ปี
 • ละเอียด รอบคอบ

04-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล