• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in computer science or related
 • Ability to work as a rotating roster
 • Excellent customer service skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • SQK and /or ORACLE knowledge
 • Phone availability at weekends

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Account Payable transaction
 • Issue cheque to pay for supplier
 • Preparing Account Payable Report

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical,Mechatronics
 • Experience in sales automation applications
 • Train & support application services to customers

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Career path development
 • Happy work place
 • Strong team work

14-Dec-18

 

Applied
 • Good attitude
 • Experience 2 years or above
 • Good communications skills in English

14-Dec-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับวางบิลจากบริษัทคู่ค้านอกเหนือ จากส่วนจัดซื้อ

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านงานบัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Accounting
 • สัญญาจ้าง 6 เดือน (เริ่ม 1 Feb – July, 2019)
 • 3-5 Years of working experiences in AP and GL

14-Dec-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Must have experience with Windows Server,UNIX
 • Able to use Shell u3o BASH Script

14-Dec-18

 

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

13-Dec-18

 

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-3 years of experience
 • Good command of English

13-Dec-18

 

Applied
 • IT Support Function
 • Application Support
 • Follow up IT issues

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • New graduated or 0-2 years experience.
 • Have experience in SAP system is preferable

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Payable
 • Accountant Receivable
 • Finance officer

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in accountant, finance
 • 1-3 years of experience in related field
 • FA, finance, accountant, account

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP Accountant
 • Accountant
 • Accounting

13-Dec-18

 

Applied
 • At least 2 years experience
 • Have experience in Accounting Software
 • Experience 7 years for Assistant Manager.

13-Dec-18

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location

13-Dec-18

 

Applied
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสารและจัดทำใบสำคัญซื้อ,จ่าย
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 3 years experience, understanding of real estate,
 • property and generally accounting principals.

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีรายจ่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

12-Dec-18

 

Applied
 • Experience-> GL, AR or AP accounting are preferred
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Fair command of written and spoken English

12-Dec-18

 

Applied
 • นักบัญชีต้นทุน งบประมาณประมาณบริษัท budget
 • นักบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจค่าใช้จ่าย ภาษี สรรพากร
 • สระบุรี สำนักงานใหญ่

12-Dec-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Express program
 • Honesty

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-3 years’ experience in Account Payable
 • Accounting, Tax knowledge and Oracle experience

11-Dec-18

 

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีมูล่าเพิ่ม

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounts Payable experience is preferable
 • Strong problem solving skills
 • Strong interpersonal skills

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Good command of English and Good communication
 • Knowledge of SAP would be an advantage

11-Dec-18

 

Applied

Senior Accounts Payable Officer (Automotive)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • 2 years’ experience in Accounts Payable.
 • Positive and active personality.

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year experience payment process
 • Knowledge in ERP system
 • Bachelor Degree in Accounting

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance.
 • Experienced 1 year in AP Accounting.
 • Fair to Good Command of English.

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Flexible time
 • high salary and good benefits

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรี สาขา การบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

11-Dec-18

 

Applied
 • degree in Science, cosmetic related is preferable
 • 1+ year of R&D in personal care industry
 • Computer literate

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีจ่าย บัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้ MS Excel และ โปรแกรม Express ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี โบนัสตามผลงาน

11-Dec-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Query a database to support business analytic.
 • Service and consult an application's user
 • SQL

11-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

11-Dec-18

 

Applied
 • degree level in Accounting or a related subject
 • Good analytical and communication skills
 • Good written and spoken English skills

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการปิดงบบัญชี

10-Dec-18

 

Applied
 • At least 5 year experience in accounting
 • Bachelor Degree in accounting
 • Experience in preparing withholding tax

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 years - up experience
 • Experience in Accounting and Finance
 • Very accurate and detail-oriented

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Payable Officer
 • Accounting
 • Accountant

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied