• เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

15-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ express

15-Dec-18

 

Applied
 • work in a hands-on, demanding and proactive
 • engaged people you will grow your skills every day
 • located in the heart of Bangkok, close to MRT

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 4 years working experience in accounting
 • Strong written and verbal communications skills in
 • Bachelor’s Degree in Business, Accounting

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good working environment
 • Career path development
 • Happy work place

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience in Accounting
 • 5-day work

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Accounts Closing
 • Bachelor's degree in Accounting or related fields
 • Experiences in Banking/Financial Industries

13-Dec-18

 

Applied
 • 2-3 years experience in a finance function.
 • Experience in Real Estate or Hotel will be advanta
 • Experience in property industry

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับเอกสาร PR , ราคาทรัพย์สินที่จะซื้อ จากผู้ขอซื้อ
 • ใช้ program SAP หรือ program สำเร็จรูปทางบัญชีได้

13-Dec-18

 

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location

13-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำบัญชีทั้งระบบ ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบรายการภาษีต่างๆและยื่นแบบ ภงด.1, 3 และ 53
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

13-Dec-18

 

Applied
 • Responsible for Account Payable for all expenses
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Good command of spoken and written English

12-Dec-18

 

Applied
 • High responsible & Trustworthy
 • Ability to work under pressure
 • Good command in English

12-Dec-18

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • AR AP GL

12-Dec-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Senior Accounting Officer
 • Accountant

12-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Accounting บัญชี
 • Accounting
 • Senior Accounting

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting field
 • food refails/trading company
 • Good command of Express

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-2 years of accounting experience.
 • Excellent in interpersonal and communication skill

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Accounting
 • 3 years of experience in the Accounting field
 • Good to very good command of English

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional accounting experience
 • Ability to multitask, prioritize and organize
 • Desire to grow through continuing training

11-Dec-18

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Having at least 2-3 years experience in a finance
 • Degree or Higher in Finance / Accounting
 • Being independent with strong interpersonal skill

11-Dec-18

 

Applied
 • AP/AR/GL/Accounting/payment/invoice
 • reconciliations/bank reconciliations/VAT/WHT/Tax
 • English/accounting/tax invoices

11-Dec-18

 

Applied
 • Few years of cost accounting experience
 • Project based costing is a plus
 • BOI experience is a plus

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางบัญชีในเรื่องมาตรฐานบัญชี
 • สามารถทำงานภายไต้ภาวะความกดดันได้

10-Dec-18

 

Applied
 • 2 years of accounting/finance experience
 • Good Written and oral communication skills
 • Dynamic person, high responsibilities

10-Dec-18

 

Applied
 • Accounting Officer
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี / อายุ 25 - 35 ปี
 • Salary 20,000 - 25,000 baht

10-Dec-18

 

Applied
 • Experience manipulating large databases in Acc, FA
 • Min. 2 years in Accounting and Finance
 • Cost and Budgeting analyst

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good English Skill
 • Good computer literacy

07-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Accounting or relevant
 • Minimum 5 years of accounting and/or audit
 • Proficient in spoken & written English

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้

07-Dec-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สามารถปิดงบได้
 • วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน

07-Dec-18

 

Applied
 • Cost Control
 • Cost Accounting
 • Accounting

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied