• บัญชี
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • Accounting Report
 • Audit

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in AP/AR/GL/VAT/WHT

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivables (AR)
 • Account Payables (AP)
 • Cheque Voucher

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 7 years progressive experience in accounting
 • Prepare detailed account analysis and reconcile
 • Knowledge of SAP ERP system is a must

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

18-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • สามารถปิดงบการเงิน

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in Accounting/ background audit
 • Knowledge of Thai Accounting standards
 • Knowledge in program MAC-5

17-May-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • 1 ปีขึ้นไปในการบัญชีและภาษีอากร 3 ปีสำหรับ Senior
 • จัดทำบัญชีให้ลูกค้า ทั้งรายเดือนและรายปี
 • เงินเดือน โบนัส ขึ้นกับคุณสมบัติและความสามารถ

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 10 ปีขึ้นไป
 • สนใจในอุตสาหกรรมรถยนต์

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 32 years old.
 • At least 3 year working experiences.

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชี-การเงิน 5-10 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

17-May-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 0-2 years of experience in related field
 • Individual qualifications required for the job

17-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

16-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 3 ปีขึ้้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน
 • มีความชำนาญโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

16-May-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • Experience minimum 2 years
 • Bachelor degree

15-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • 5 years working experiences
 • Working based on Maldives

15-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting, ERP, withholding tax, VAT, 5 years
 • analytical skill, accuracy, detail oriented
 • Reconciliation skill, logical thinking

15-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี

15-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

15-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in GL,Costing at least 5 year
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • High responsible and can work under pressure

15-May-18

 

Applied
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting
 • General Ledger

13-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล