• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 32 years old.
 • At least 3 year working experiences.

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

23-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

23-Mar-18

 

Applied
 • Cost Control
 • Cost Accounting
 • Accounting

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor cost accounting
 • Record and reconcile account related AP
 • Prepare tax report

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Good English communication skill.
 • Good benefit.

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting, ERP, withholding tax, VAT, 5 years
 • analytical skill, accuracy, detail oriented
 • Reconciliation skill, logical thinking

21-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • 5 years working experiences
 • Working based on Maldives

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years’ experience in Accounting preferable
 • Energetic and self-motivated, with good interperso

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years’ experience in an accounting role
 • Experience of closing accounts
 • Good command of English

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Accounting Management.
 • Financial Report and Budgeting control.
 • Coordinate to sub-contract, donor and Partner.

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field , CPD ,Accpac

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให้ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting with 2 years exp.
 • Able to work under pressure and good interpersonal
 • Graduated from top 5 university will be advantage

19-Mar-18

 

Applied
 • Age between 24 - 35 years old
 • 2-5+ yrs in accounting/ tax/ vat/ close account
 • Good command of English/ Skills in Express, ERP

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-32ปี
 • ปริญญาตรี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล