• บัญชีลูกหนี้
 • ปวช
 • บัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting
 • 3-5 year of work experience in Accounting
 • Experiences with A/R function

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบบัญชีลูกหนี้ AR
 • มีโอกาสเติบโตเมื่อทีมขยายไปหลายจังหวัด
 • มีความกระตือรือร้นในเรื่องเทคโนโลยี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Accountant - Accounts Receivable

HAVI Logistics (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor degree in Accounting or related fields
 • >5yrs. working experiences Accounting Management
 • Familiarity with SAP is a plus

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivable and Collection Manager
 • Credit Control / Accounting / Receivable
 • Dynamic and Strong Leadership

20-Sep-18

 

Applied
 • Develop, communicate and monitor compliance
 • Bachelor's degree or equivalent experience
 • 5-8 years Accounting Management experience

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ยื่น ภงด.3,53 ภพ.30

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent experience
 • Experience 5 years of AR , Credit or Collection
 • High responsibility

20-Sep-18

 

Applied
 • บริหารงานบัญชีด้านรับให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 • พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นและทันยุคสมัย
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ

20-Sep-18

 

Applied
 • Perform depository tasks which include, Cash
 • Experience 2-5 years
 • Incorporate financial information into Salesforce

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Able to communicate in English
 • Minimum 5 years working experience

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Finance or Accounting
 • Knowledge of payroll systems
 • Good written and spoken English skills

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Accounts Receivable
 • Handling payment issues or enquiries
 • Strong written and verbal communication skills

18-Sep-18

 

Applied
 • 2- 5 years in Account Receivable Accountant
 • International school perferable
 • Be patient and hard working

18-Sep-18

 

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้
 • ตรวจสอบ Rent Rol
 • ตรวจสอบเอกสาร RV

18-Sep-18

 

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Accounts Receivable officer
 • Account Receivable/ Collection

17-Sep-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ับัญชีลูกหนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivable & Collection
 • AR Management from sales organization
 • AR activity

17-Sep-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Processing day to day of account receivable
 • 0-3 years of professional experience
 • Good English communication skills

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ งานบัญชีด้านลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Minimum 2-3 years of experience
 • Auditing background

16-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • check bank statements and make collection
 • issuing and sending invoice and receipt
 • manage income record and follow up overdue

15-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Processing day to day of account receivable
 • At least 3-5 years of professional experience
 • Good English communication skills

15-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer centricity and collaborative mind-set
 • Problem Result skill
 • Result oriented

13-Sep-18

 

Applied
 • บัญชีลูกหนี้
 • วางบิลเก็บเงิน
 • ติดตามทวงหนี้, เร่งรัดหนี้สิน

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ยื่น ภงด.3,53 ภพ.30

13-Sep-18

 

Applied