• ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

17-Aug-17

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • Have sound judgment, analytical and planning skill
 • Good skills in Excel , Word and Power Point
 • Good command of English both written and verbal

16-Aug-17

 

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Management and Positioning
 • Knowledge in Statistics
 • Fast Learner

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล