• มีความรู้ด้านการบริหารการจัดการ
  • ประสานการทำงานกับบริษัทบริหารอาคาร
  • บริหารและกำกับดูแลการทำงานของทีมอาคาร

26-May-20

 

Applied
  • 5-day work week
  • Medical insurance
  • Good staff benefits

12-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่