• จัดทำ ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก
  • สรุปยอดค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนกประจำเดือน
  • เบิกเงิน เคลียร์เงิน ประสานงาน รวมไปถึงจัดทำเอกสาร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
  • ขยัน อดทน และพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันกับบริษัท
  • มีไหวพริบรอบคอบ และพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17-Aug-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล