• การศึกษาไม่ตำกว่า ปวส.
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ใจเย็น
  • พูดจาสุภาพ ไพเราะ

12-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล