• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถกระตือรือร้นและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อความ

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่