• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การตลาดสินเชื่อ, วิเคราะห์สินเชื่อ 2 ปี
 • ทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master Degree of business administration
 • 1 years in Treasury Operation, Interbank market
 • Good command of English

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Banking product development
 • Coordinate and present products to the committee
 • Experience in Banking Products is a must

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Administration, Finance, Accounting, Engi
 • Be part of team in origination and execution of fi
 • Analyze in transaction execution and actively sup

26-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied