• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Master’s Degree in Finance, Accounting
  • Excellent personality and can do attitude
  • Male must be exempt from military service

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล