• ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ตราวจสอบทุจริต
 • ประสบการณ์ตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง การเขียนรายงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • Audit

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจกระบวนการทำงาน
 • วิเคราะห์และ feedback
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare audit planning, audit scope
 • Performing an audit
 • English communicable

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's degree in related field.
 • Experience in auditor, retail, quality control
 • uality improvement, process improvement

21-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

21-Jun-18

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์งานด้านสินไหมรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BACK OFFICE OFFICER/ FINANCE
 • PAYMENTS/ ECONOMICS
 • ACCOUNTING

20-Jun-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพ รถบด รดขุด รถแบคโฮ รถตัก
 • ปวช-ปริญญตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in laboratory
 • Able to read/ write English, speaking is advance
 • Able to work under pressure and to deadlines

19-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Make quality products
 • Think about customer experience
 • Work smart on innovative projects

19-Jun-18

 

Applied
 • Male/Female,25 - 30Years old, Bachelor in Account.
 • At least 2 years of experience in internal audit.
 • Communicable English.

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and conducting internal audit program
 • Bachelor's or Master’s Degree in Finance and Accou
 • 1-2 years work experience in External or Internal

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจกระบวนการทำงาน
 • วิเคราะห์และ feedback
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TOEIC 600
 • จบปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูล

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TOEIC 600
 • จบปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age not over 32 Years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 2-3 year experience of External or Internal Audit

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting or related field.
 • Master’s degree in MBA would be advantage.
 • 0-3 years or more of relevant experiences.

18-Jun-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

 

Applied
 • Exp. in internal audit of hospitality business
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

14-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจคุณภาพเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้าน QC 1-2 ปีขึ้นไป

14-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน35ปี
 • จบป.ตรี ไม่จำกัดสาขา(ยินดีรับนศ.จบใหม่)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+สามารถทำงานล่วงเวลาได้

14-Jun-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied