• Support the development and execution of strategic
 • Bachelor degree or higher in Finance, Accounting
 • 1- 3 years’ experience as high performing analysts

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 25 – 35 years
 • Bachelor or Higher degree in MBA, Marketing
 • experience in business develop and sales analyst

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น: 20,000-70,000 บาท/ เดือน
 • ชอบพบปะผู้คน/ บรรยากาศใหม่ๆ/ งานที่ท้าท้าย
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 700 ราย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มองหาช่องทาง/โอกาสในการขยายธุรกิจ
 • การจัดทำโปรโมชั่น แผนประชาสัมพันธ์ และ BPPC
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, Finance, or relate
 • 20-27 years old
 • Good English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Development Officer

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female Age 25 – 30 years old
 • degree in Finance, Economics, Accounting
 • 2-3 years’ work experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 – 35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือว่าสูงกว่าในสาขาบริหารธ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-5 ปีในธุรกิจ Logistic

18-Aug-17

 

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลธุรกิจ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • จัดทำรายงานของการดำเนินงาน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Collect trends related to the business operation
 • support the company investment decision
 • support the company's strategic planning process

16-Aug-17

 

Applied
 • Experience from Solar Energy Business
 • Good command of English
 • Salary up to 350K

16-Aug-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • analyst
 • finance,economic
 • feasibility study

15-Aug-17

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MS/MA with at least 1 - 2 years of experience
 • 20 days of annual leave
 • Flexible working hours

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล